Economics and Business

The doctoral study programme "Economics and Business" is the only programme of its kind in Latvia, which will cover the sub-branches of the economy and entrepreneurship sector. The purpose of the doctoral programme is to prepare highly qualified researchers, industry and organization leaders, as well as academics capable of developing independent research in the field of economics and business, obtaining scientifically original and proven results, thereby demonstrating their competence in research, organization and management in economics, addressing business and educational development and innovation challenges; to prepare highly qualified professionals with internationally comparable competencies in the field of economics and business and an internationally comparable Doctor in Science degree, providing the national economy with highly qualified professionals.

Doctoral programme of "Economics and Business" has 3 sub-programmes: “Economics and Business”, “Global Economics and Leadership”, “Education Management”.

Prof. Ērika Šumilo

Studenti apgūst pētniecības metodoloģiju, teorētiskās koncepcijas un jaunākās pētniecības metodes.

Izstrādā patstāvīgu oriģinālu zinātnisko pētījumus izmantojot mūsdienu analīzes un datu apstrādes jaunākās metodes, iegūstot  zinātniski oriģinālus un pārbaudāmus rezultātus, kuri ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā un inovatīvu risinājumu ieviešanā, pētījumu rezultātu prezentēšanā starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, spējot sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par zinātniskā pētījuma rezultātiem.

Attīstīt kritisko, analītisko domāšanu, radošumu, līderību, spēju patstāvīgi izvirzīt pētījuma idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus arī starptautiskā kontekstā, vadīt pētnieciskus/ attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes mainīgā vidē, spēju darboties komandā, sadarbojoties ar dažādu nozaru profesionāļiem.

Attīstīt pedagoģiskās prasmes patstāvīgi veikt un vadīt studiju darbu augstskolās.

Attīstīt spēju nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.

Full time studies - 3 years

Part time studies - 4 years

Doctor of Science (Ph.D.) in Economics and Business

  1. Master’s degree in management science, economics and business, or comparable education;
  2. Master’s degree in other social sciences, education sciences or comparable education, for person with at least two years of professional experience in management of enterprises and institutions;
  3. Master’s degree in other natural sciences, engineering sciences or comparable education, for person with at least two years of professional experience in management of enterprises and institutions;

Entrance examination (interview) with all applicants*.

* In entrance interview applicants are ranked according to the total number of points they receive. The applicants shall submit motivation letter and two recommendation letters from representatives of the respective field. Ranking results are used when assigning budget places to the applicants.

Additional admission requirements for studies in English: Required English language proficiency, attested by a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based score of at least 80 or Paperbased score of at least 550, or IELTS (International English Language Testing System) of at least 6 points, or Cambridge Certificate of Proficiency in English C, Cambridge Certificate of Advanced English - B, or evaluation in the entrance examination, except if English is a native language and/ or previous education is in English.

Study programme cecretary: Ivanda Jakovele, Aspazijas Boulevard 5, Room 524, phone: +371 67034725, e-mail: ivanda.jakovele@lu.lv