• Pieteikumu iesniegšana notiek Rīgā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā. Pieteikuma iesniegšanas datumus un laikus skatīt uzņemšanas kalendārā, kad tas izziņots.
 • Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā pieteikšanās maksa
 • Iestājpārrunas notiek fakultātēs. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). 
 • Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs. Rezultātu paziņošanas datumus un laikus var noskaidrot uzņemšanas kalendārā.


 • Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā. Reģistrēšanās datumus un laikus var noskaidrot uzņemšanas kalendārā.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā septiņu darba dienu laikā pēc studiju līguma parakstīšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
 • Apliecības izgatavošanai jānofotografējas Latvijas Universitātē. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā (vai arī vēlāk), Raiņa bulv. 19, 125. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās pieteikumu kredīta saņemšanai var iesniegt Raiņa bulv. 19, 108. telpā.
 • Pēc reģistrēšanās jāiesniedz individuālā darba plāns pirmajam studiju gadam. Individuālā darba plāns  

 • Divu nedēļu laikā no studiju līguma parakstīšanas brīža jānoslēdz rakstiska vienošanās ar LU par promocijas darba izstrādes organizēšanu un zinātnisko vadīšanu.

 • Studijas sākas oktobrī.