2018./2019. akadēmiskā gada kalendārs

Apstiprināts ar LU 30.03.2017. rīkojumu nr. 1/100

Rudens semestris (sākums – 03.09.2018.) 

Pavasara semestris (sākums – 04.02.2019.)

Ned.

Datumi

Darbības veids

Ned.

Datumi

Darbības veids

 

27.08.2018.-

02.09.2018.

Reģistrācijas nedēļa

 

29.01.2019. -

03.02.2019.

Reģistrācijas nedēļa

1.

03.09.2018.- 

09.09.2018.

Studijas

1.

04.02.2019. -

10.02.2019.

Studijas

2.

10.09.2018.- 

16.09.2018.

Studijas

2.

11.02.2019. -

17.02.2019.

Studijas

3.

17.09.2018.- 

23.09.2018.

Studijas

3.

18.02.2019. -

24.02.2019.

Studijas

4.

24.09.2018.-

30.09.2018.

Studijas

4.

25.02.2019. -

03.03.2019.

Studijas

5.

01.10.2018.-

07.10.2018.

Studijas

5.

04.03.2019. -

10.03.2019.

Studijas

6.

08.10.2018.-

14.10.2018.

Studijas

6.

11.03.2019. -

17.03.2019.

Studijas

7.

15.10.2018.-

21.10.2018.

Studijas

7.

18.03.2019. -

24.03.2019.

Studijas

8.

22.10.2018.-

28.10.2018.

Studijas

8.

25.03.2019. -

31.03.2019.

Studijas

9.

29.10.2018.-

04.11.2018.

Studijas

9.

01.04.2019. -

07.04.2019.

Studijas

10.

05.11.2018.-

11.11.2018.

Studijas

10.

08.04.2019. -

14.04.2019.

Studijas

11.

12.11.2018.-

18.11.2018.

Studijas

 

15.04.2019. -

22.04.2019.

Lieldienu brīvdienas

12.

19.11.2018.-

25.11.2018.

Studijas

11.

23.04.2019. -

28.04.2019.

Studijas

13.

26.11.2018.-

02.12.2018.

Studijas

12.

29.04.2019. -

05.05.2019.

Studijas

14.

03.12.2018.-

09.12.2018.

Studijas

13.

06.05.2019. -

12.05.2019.

Studijas

15.

10.12.2018.-

16.12.2018.

Studijas

14.

13.05.2019. -

19.05.2019.

Studijas

16.

17.12.2018.-

23.12.2018.

Studijas

15.

20.05.2019. -

26.05.2019.

Studijas

 

24.12.2018.-

01.01.2019.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

16.

27.05.2019. -

02.06.2019.

Studijas

17.

02.01.2019.-

06.01.2019.

 

Individuālās

studijas

un

pārbaudījumi

17.

03.06.2019. -

09.06.2019.

Individuālās

studijas

un

pārbaudījumi

18.

07.01.2019.-

13.01.2019.

18.

10.06.2019. -

16.06.2019.

19.

14.01.2019.-

20.01.2019.

19.

17.06.2019. -

23.06.2019.

20.

21.01.2019.-

25.01.2019.

20.

24.06.2019. -

30.06.2019.

 

Noteikt vasaras studiju periodu: 01.07.2019. – 25.08.2019. (8 nedēļas), ja to paredz studiju programma.

 

Doktorantūras studijas

Rudens semestris (sākums – 01.10.2018.)

Pavasara semestris (sākums – 04.03.2019.)

Datumi

Darbības veids

Datumi

Darbības veids

24.09.2018. -

30.09.2018.

Reģistrācijas nedēļa

25.02.2019. -

03.03.2019.

Reģistrācijas nedēļa

01.10.2018. -

25.02.2019.

Studijas

04.03.2019. -

04.08.2019.

Studijas

 

 

 

05.08.2019. -

01.09.2019.

Brīvlaiks

 

 

 

02.09.2019. -

30.09.2019.

Studijas