Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts tika dibināts 1924. gadā un sekmīgi darbojās līdz 1944. gadam. Jau no pašiem institūta pirmsākumiem, galvenie tā darbības virzieni bija saistīti ar ģeodēzijas jautājumiem un dažādu ģeodēzijas instrumentu konstruēšanu.

Institūts tika atjaunots 1994. gadā un kopš tā laika sekmīgi darbojas un ir vadošais zinātniskais institūts tādās zinātnes un pētniecības jomās kā:

  • Satelītu ģeodēzija un ģeoinformātika;
  • Lāzertālmēru sistēmu (SLR) montāžas un vadības programmatūras izveide;
  • Vertikālo nolieču mērījumu izpēte;
  • Gravitācijas lauka un augstuma kvazi-ģeoīda modeļa izstrāde un izpēte;
  • Zemes vertikālo un horizontālo kustību izpēte;
  • Digitālo zenītkameru izstrāde un mērījumu veikšana vertikālo nolieču noteikšanai;
  • Ģeoinformātikas pielietojumu atbalsts - ĢIS, telpiskā analīze un simulācijas, tālizpētes datu analīze;
  • STATBOX – statistisko datu iegūšana no video failiem, to analīze, situācijas modelēšana un monitorings.

Institūts ir sekmīgi īstenojis un turpina īstenot vairākus starptautisko finansējumu saņēmušus fundamentālos un lietišķos pētījumu projektus.

LU GGI šobrīd strādā 17 darbinieki, no kuriem 10 ir ieguvuši doktora zinātnisko grādu dažādās zinātnes jomās (ģeodēzija, ģeoinformātika, astronomija, fizika, ģeogrāfija, elektronika). LU GGI darbinieku sastāvā ir 10 vadošie pētnieki, 5 pētnieki un 2 inženieri.

Direktors

Ingus Mitrofanovs