Lielākās un tradīcijām bagātākās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitātes – Madonas filiālē, jau vairāk nekā 20 gadus, ir iespēja iegūt pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra līmeņa izglītību.

Mēs piedāvājam arī plašu mūžizglītības kursu piedāvājumu.

Paliekot dzīvot un strādāt reģionā, tu piedalīsies iespējamajā misijā – veicini gan savu, kā personības, izaugsmi, gan sniedz ieguldījumu darba tirgū kvalificētu un produktīvu speciālistu palikšanā reģionā, atbildīgas sabiedrības, inovatīvas ekonomikas un vietējās politikas veidošanā, uzlabojot dzīves kvalitāti sev un nākamajām paaudzēm. Tas mums, reģionos dzīvojošajiem, ir būtiski!

Tāpēc nāc un īsteno savu sapni – iegūsti augstāko izglītību un profesiju vienā no uzņēmīgu personību atbalstošām pilsētām – Madonā!

 

Vadītāja