Madonas filiāle atrodas pilsētā, kuras ģērbonī ir gailis, ko izsenis uzskata par gaismas nesēju, jo tā dziesma apzīmē saullēktu un nakts beigas. Tam ir zināmas paralēles ar filiāles misiju – sniegt augstākās izglītības iespējas reģiona iedzīvotājiem.

Madonas filiālē ir iespēja iegūt pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra līmeņa izglītību. Filiāle piedāvā studijas vairākās studiju programmās:

  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris”;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

Filiālē ir mūsdienīga studiju vide un tiek nodrošināts kvalitatīvs studiju process. Filiālē strādā augsti kvalificēti Latvijas Universitātes mācībspēki. Madonas filiāles absolventi ir sastopami daudzās reģiona iestādēs.

Madonas filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

Madonas filiāle piedāvā reģiona iedzīvotājiem arī plašas iespējas mūžizglītības kursu apgūšanai.

 

Vadītāja