Studiju programmas Madonas filiālē

Studiju programmas, kuras tiek plānotas uzņemšanā 2020./2021. ak. gadā:


Studiju programmas, kuras tiek īstenotas 2019./2020. ak. gadā:

Koledžas līmeņa studijas

Pirmsskolas skolotājs