Vasara

«Zvaigžņotā DEBESS» 2015. gada VASARA  (228)  SATURS Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp.
Par jaunu zvaigžņu atklāšanu.
Radioastronomi saņem Nobela prēmiju. Zinātnes ritums  – 3.lpp.
Kurts Švarcs. Ūdeņradis un ūdens uz Zemes un Visumā.
Šovasar atceramies: I.D. Alfons Kūlbergs (Alphons Kuhlberg, 4.VII 1840.) – 175; Alfreds Kloze (Wilhelm Rudolf Alfred Klose, 19.IX 1895.) – 120. Atklājumi  – 13.lpp.
Irena Pundure. Zvaigznes sistēma ar piecām mazām planētām no Laika sākotnes.
Irena Pundure. PN A66 33 un HD 83535 sastapšanās veido briljanta gredzenu debesīs.
Irena Pundure. Pirmā galaktiku lauka Abell 2744 novērojumi pabeigti. Latvijas zinātnieki  – 17.lpp.
Andrejs Cibulis. Matemātiķim Jānim Dambītim – 85. Latvijas Universitātes mācību spēki  – 25.lpp.
Jānis Jansons. LU profesors Jurijs Kuzmins (12.10.1940.–02.09.2014.) (nobeigums).
Šovasar atceramies: I.D. Ira Rungaine (14.VIII 1925.) – 90. Atskatoties pagātnē  – 31.lpp.
Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (1.turpin.). Skolu jaunatnei  – 39.lpp.
Maruta Avotiņa. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 3. posma uzdevumi.
Šovasar atceramies: I.P. Uldis Dzērvītis (27.VI 1935.) – 80.
Šovasar jubileja: I.D. Jānis-Imants Straume (1.IX 1945.) – 70. Ziemeļblāzma un Saules aptumsums  – 43.lpp.
Mārtiņš Gills. 2015. gada pavasara ekvinokcijas nedēļa Rīgā.
Raitis Misa, Arvīds Šimis, Elīna Kubuliņa-Vilne. Novērojumi Latvijā.
Agnese Zalcmane. Pēc pilnā Saules aptumsuma uz tālajiem ziemeļiem. Amatieriem  – 53.lpp.
Mārtiņš Keruss. Atskats uz 2015. gada StarParty #13 jeb "Gaismu". 
Mārtiņš Gills. Klaipēdas laika dimensija.
M.K. Amatierastronomijas interesentu seminārs „Ērglis 2015”. Jaunas grāmatas  – 57.lpp.
Natālija Cimahoviča. Kosmiski atspulgi Latvijas tēlotājā mākslā.
Jānis Balodis. Pāršķirstot Jāņa Klētnieka grāmatu „Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam”. Kosmosa tēma mākslā  – 64.lpp.
Jevgenijs Limanskis, Andrejs Limanskis. Astronomija filatēlijā pēc SAG 2009: 2010-2013 (2. turpin.). Ierosina lasītājs  – 67.lpp.
Arturs Balklavs-Grīnhofs. Astromaģija, kuru dēvē par astroloģiju. Jautā lasītājs  – 71.lpp.
Irena Pundure. Par astrofiziķim Hokingam veltītās filmas nosaukumu.
I.P. Par Eiropas Kosmosa izstādi Rīgā.   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2015. gada vasarā.  – 73.lpp. Contents. Содержание  - 80.lpp.