Vai tevi aizrauj dažādu kultūru valodas melodija? Vai vēlies izprast filozofiju un reliģiju, kas veido pasaules skatījumu? Vai tevi fascinē cilvēces vēstures sarežģītie stāsti un to ietekme uz mūsdienu sabiedrību? Tad Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) ir īstā vieta tev! Uzņemšana bakalaura līmeņa studijās norisināsies no 16. līdz 22. jūlijam, maģistra studiju līmenī – no 1. līdz 12. jūlijam!

Atklāj pasauli caur vārdiem, domām un vēsturi – nāc studēt valodas, literatūru, kultūru, filozofiju, vēsturi, arheoloģiju, teoloģiju un reliģijpētniecību LU HZF un izvēlies ceļu, kas ved uz dziļāku izpratni par pasauli un tās daudzveidību.

Studējot valodas un iepazīstot dažādu tautu kultūras, tu spēsi komunicēt ar cilvēkiem no visas pasaules un gūsi izpratni par noteiktas tautas vai valsts kultūrvidi. Studējot vēsturi, attīstīsi kritisko domāšanu, pētnieciskās prasmes un spēju analizēt informāciju no dažādiem avotiem. Studējot filozofiju, teoloģiju un reliģijpētniecību – iegūsi plašas zināšanas par cilvēces garīgajiem meklējumiem, ētiskajiem jautājumiem un filozofiskajiem uzskatiem, kas veido mūsu pasaules skatījumu.

Studējot LU HZF, paveras plašas iespējas veidot savu karjeru un gūt panākumus visdažādākajās jomās: tulkošanā, rediģēšanā un dažādu tekstu veidošanā,  valodu tehnoloģijās, radošajā rakstniecībā un kritikā,  valodu un vēstures mācīšanā, terminu izstrādē,  muzeoloģijā, arhīvos, ārlietu sektorā, valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās, pētniecībā un citās jomās.

AICINĀM STUDĒT LU HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTES STUDIJU PROGRAMMĀS:  

Pieteikties bakalaura līmeņa studijām varēs no 16. līdz 22. jūlijam plkst. 16.00 gan elektroniski, gan arī, ierodoties klātienē, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā, neatkarīgi no vietas, kur vēlies studēt.

Bakalaura līmeņa studiju programmas: Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas, Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas, Āzijas studijas, Filoloģija (franču, klasiskā, krievu, vācu filoloģija, somugru studijas), Filozofija, Latvistika (bij. Baltu filoloģija), Teoloģija un reliģijpētniecība, Vēsture un arheoloģija.

Savukārt pieteikšanās maģistra līmeņa studijām norisināsies no 1. līdz 12. jūlijam studiju programmās: Anglistika (Angļu valoda, literatūra un valodas apguve; Tulkošana), Āzijas studijas (bij. Orientālistika), Filozofija, Latviešu valodas, literatūras un kultūras studijas (bij. Baltu filoloģija), kā arī Teoloģija un reliģijpētniecība, Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas (Ģermānistika; Klasiskās studijas; Romānistika; Rusistika un slāvistika) un Vēsture un arheoloģija.

! Aicinām ņemt vērā, ka dažādu fakultāšu un filiāļu pieteikumu pieņemšanas datumi un laiki maģistra līmeņa studijās atsķiras. Uzņemšanas grafiks maģistra līmeņa studijās: fakultātēs un filiālēs.

Aktuālo informāciju par studiju programmām iespējams uzzināt vietnē gribustudet.lv, bet ar uzņemšanas kārtību var iepazīties LU mājaslapā.  

Sapņo drosmīgi un izvēlies ceļu, kas ved uz dziļāku izpratni un intelektuālu bagātību – sāc savu ceļojumu zināšanu pasaulē Latvijas Universitātē!

Dalīties

Saistītais saturs

Sapņo drosmīgi! - Sākusies uzņemšana maģistrantūrā Latvijas Universitātē!
01.07.2024.

Sapņo drosmīgi! - Sākusies uzņemšana maģistrantūrā Latvijas Universitātē!

Sapņo drosmīgi – izvēlies īsā cikla un bakalaura studijas Latvijas Universitātē!
06.06.2024.

Sapņo drosmīgi – izvēlies īsā cikla un bakalaura studijas Latvijas Universitātē!