Liepājas Universitāte. Publicitātes foto.

Reaģējot uz publiski pieejamo informāciju par Liepājas Universitātes (LiepU) Satversmes sapulces un Senāta lēmumu integrēties LU ekosistēmā, Latvijas Universitātes (LU) Padome un LU vadība pauž gandarījumu par šo LiepU koleģiālo lēmējinstitūciju atbalstu abu universitāšu ciešākai integrācijai Latvijas augstākās izglītības sistēmas stiprināšanai

Kā uzsver LU Padome un LU vadība – ņemot vērā atbilstīgi Augstskolu likuma normām noteiktos LiepU un LU stratēģiskā specializācijas virzienus un to iespējamo attīstību, ievērojot reģionālās intereses un darba tirgus vajadzības, kā arī nepieciešamību maksimāli efektīvi investēt Atjaunošanas un noturības mehānisma līdzekļus, LiepU iekļaušanās LU ekosistēmā ir optimālākais risinājums šobrīd valstī īstenotās augstskolu konsolidācijas ietvaros.

“Apvienojot spēkus, LU saskata būtisku potenciālu, citu starpā, paplašināt un uzlabot akūti trūkstošo priekšmetu skolotāju un speciālās izglītības skolotāju sagatavošanu, sekmēt pētniecību izglītības zinātnēs Latvijā, īpaši jauno mācību tehnoloģiju ieviešanu praksē,” LiepU lēmumu vērtē LU Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš. Viņš uzsver, ka LU ir gatava ar LiepU Kurzemes reģionā stiprināt augstākās izglītības un pētniecības kapacitāti tādās jomās kā datorzinātnēs, biotehnoloģijā, vides zinātnē, inženierekonomikā, e-biznesā, moderno valodu un biznesa studijās u. c.

“LU ir ieinteresēta attīstīt tālāk studiju un zinātniskās darbības jomas Liepājā, lai nostiprinātu LiepU darbības reģionālo un valsts mēroga ietekmi, veicinātu efektīvu studiju organizāciju pieprasītos specializācijas virzienos un nodrošinātu LiepU virzību uz Latvijā un Baltijā atpazīstamas zinātnes universitātes statusu,” norāda arī LU rektors Indriķis Muižnieks.

2021. gada 14. septembrī valdībā tika apstiprināts rīkojums, uzdodot Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā rīkojuma projektu par LiepU, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs