No 9. līdz 25. jūlijam LU Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieka Mārča Kalniņa un zinātniskās asistentes Vandas Visockas vadībā norisinās arheoloģiskie izrakumi Ķīšezera (Bulduru) pilskalnā.

Ķīšezera (Bulduru) pilskalns, saukts arī par Neijermiles pilskalnu, ir vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis (valsts aizsardzības nr. 2071), kas atrodas Rīgas pilsētas Sužu apkaimē, dabas lieguma “Jaunciems” teritorijā. Pilskalns atrodas uz Liepusalas pussalas Ķīšezera austrumu krastā.

Līdz šim par pilskalnu, tā nozīmi un hronoloģiju zināms maz. Pilskalna plakums ir ilgstoši arts un tādēļ kultūrslānis tajā daļēji izpostīts. Turklāt pilskalna rietumu malā konstatējamas arī Pirmā pasaules kara tranšeju paliekas. 20. gs. vidū vietējie zvejnieki vēl stāstījuši, ka Bulduru saliņā “līvu laikos” stāvējusi pils. Neliela mēroga arheoloģiskie izrakumi pilskalnā notikuši jau 1986. gadā. Tomēr tajos netika iegūti droši pilskalna izmantošanas hronoloģiju raksturojoši rezultāti.

2021. gada arheoloģiskās izpētes mērķis ir iegūt jaunus datus par pilskalna hronoloģiju, kā arī precizēt senvietas nozīmi, jo līdz šim izteikti dažādi pieņēmumi par tā funkciju – vēlā dzelzs laikmeta lībiešu pilskalns, viduslaiku nocietinājums (priekšpostenis) Ādažu pils aizsardzībai, viduslaiku un jauno laiku nocietinājums Rīgas aizsardzībai un ūdensceļa kontrolei starp iekšzemes ezeriem un jūru, kā arī pat iespējama pirātu, kas aplaupījuši kuģus Rīgas jūras līcī, slēpšanās vieta.

Līdzšinējie 2021. gada arheoloģiskajos izrakumos iegūtie atradumi – keramikas lauskas, krāsns podiņu fragmenti, apstrādāti krama gabali, monētas u.c. – norāda uz cilvēku klātbūtni pilskalnā gan vēlā dzelzs laikmeta beigās un agro viduslaiku sākumā, gan aktīvu pilskalna izmantošanu 17.-18. gs. un 20.-21. gs.

Arheoloģiskās izpētē piedalās un praktiskās iemaņas lauku darbos apgūst arī LU Vēstures un filozofijas fakultātes studenti. Izpētes darbi notiek ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Arheologu biedrības un Valsts Kultūrkapitāla fonda (projekts “Arheoloģiskā izpēte Ķīšezera (Bulduru) pilskalnā” Nr. 2021-2-KMA213) atbalstu.

Dalīties

Saistītais saturs