© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Licencēšanai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā iesniegta jaunveidotā kopīgā doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”, ko veido Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt vēstures zinātnes pēctecību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu vadošo darbinieku sagatavošanu, kuriem ir kompetence izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas zinātnisko potenciālu, plašākā nozīmē tas nozīmē dalību intelektuālās elites veidošanā, kā arī spēju ietekmēt nacionālās vēstures zinātnes attīstības virzienu un prioritāšu noteikšanu.

“Šī būs iespēja apgūt dziļi un plaši zināšanas par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām. Vienlaikus tas ir mudinājums attīstīt doktorantu prasmes, kas dos iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un zinātniskus pētījumus,” uzsver jaunveidotās studiju programmas direktors Latvijas Universitātes profesors Gvido Straube.

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešams maģistra grāds humanitārajās, sociālajās,  izglītības zinātnēs vai dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un dalība iestājpārrunās.

Studiju programmu absolvējušie iegūs zinātnes doktora grādu vēsturē un arheoloģijā.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā sāksies jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv un Daugavpils Universitātē vietnē https://du.lv/ieskaties-augstskola/skoleniem/uznemsana/.

Programma tapusi projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs