Š. g. 26. februārī plkst. 16.30 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 513. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, notiks zinātniskais vakars “Digitālā pagātne”, kurā ar vieslekciju “Digitālā pagātne. Kāda ir mūsu pieeja arheoloģisko datu kopām digitālajā laikmetā?” piedalīsies Dr. Barbora Vaisova (Barbora Weissova, Rūras Universitāte Bohumā) un asoc. prof. Dr. Andris Šnē (Latvijas Universitāte) ar prezentāciju “Latvijas arheoloģija digitālajā laikmetā: digitalizācijas iespējas un izaicinājumi”.

“Gribot vai negribot, dzīvojam digitālajā laikmetā. Varētu šķist, ka dati, kuri nav pieejami digitalizētā formā, teju nepastāv,” saka Dr. Barbora Vaisova. Vieslekcijā, atbildot uz jautājumiem, kā arheoloģija – disciplīna ar ievērojamu daudzumu savstarpēji saistītām, bet nesaderīgām datu kopām - pieiet šai problēmai,  kādas ir stratēģijas un attīstības tendences, kā arī, vai arheoloģija ir īpašs gadījums digitalizācijas procesā, tiks runāts par jaunākajiem sasniegumiem, galvenajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem digitalizācijas stratēģijā.

Asoc. prof. Dr. Šnē savukārt prezentācijā stāstīs par Latvijas arheoloģijas sasniegumiem, kā arī  raksturos tās iespējas un izaicinājumus mūsdienu digitalizētajā pasaulē un zinātnē, kurā digitālie aspekti iegūs arvien lielāku nozīmi.

Dr. Barbora Vaisova ieguvusi klasiskās arheoloģijas bakalaura un maģistra grādu Kārļa Universitātē Prāgā, un doktora grādu Berlīnes Brīvajā Universitātē.  Tagad viņa  strādā par akadēmisko padomnieci Rūras Universitātes Bohumā Arheoloģijas institūtā. Viņas pētnieciskajās interesēs ietilpst arheoloģisko datu kopu digitalizācija, kā arī digitālas arheoloģijas ieviešana visos arheoloģisko projektu posmos.

Asoc. prof. Dr. Andra Šnē pētnieciskās intereses saistītas gan ar arheoloģiskās pētniecības teorētiskajiem aspektiem, tostarp aizvēstures sabiedrību sociālajām norisēm, gan historiogrāfijas un kultūras mantojuma pārvaldības jautājumiem. Dr. Šnē ir piedalījies vairākos starptautiskos projektos, ieskaitot e-arheoloģijas jautājumiem veltītos projektos, kā arī ir Eiropas Arheologu asociācijas un ICOMOS Latvija biedrs.

Dalīties

Saistītais saturs