Tukuma filiālē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Pirmsskolas skolotājs 1. līm. PSP
Sporta treneris 1. līm. PSP
Sākumizglītības skolotājs PBSP


 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
31.07. 10.00–16.00
01.08. 10.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
02.08. 10.00–16.00
03.08. 10.00–16.00
04.08. 10.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Tukums, Pils iela 14, birojs

31. jūlijā un 1. augustā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 2. līdz 4. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā