Uzņemšanas kārtība 2024. gadā

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto
 • Ja nepieciešams sagatavoties iestājpārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, Latvijas Universitāte (LU) piedāvā Sagatavošanas kursus
 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot  LU Pirmsstudiju mācību centrā

Latvijas Universitātes pamatstudiju programmas, kurās papildu obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, uzņemšanai nepieciešami vēl neobligātie izvēles eksāmeni:

Studiju programma Nepieciešamais neobligātais centralizētais eksāmens (CE)
Bakalaura programma “Bioloģija” CE bioloģijā obligāts
Bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
Bakalaura programma “Fizika” CE fizikā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Bakalaura programma “Ķīmija” CE ķīmijā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Otrā cikla profesionālās programmas “Ārstniecība” un "Zobārstniecība" CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts

Bakalaura programmas "Informācijas pārvaldība", "Komunikācijas zinātne", "Kultūras un sociālā antropoloģija", "Politikas zinātne", "Socioloģija", "Sociālais darbs"

CE sociālajās zinātnēs nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu

Bakalaura programma "Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība" CE ķīmijā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
 

Vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP) piedalās Latvijas Universitāte (LU), Banku augstskola, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē notiek VUPP ietvaros. Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

Pieteikties elektroniski varēs no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst. 16:00 Latvijas valsts portālā.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, nenākot klātienē, reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
 • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
 • ja esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju – drošu elektronisko parakstu (eParaksts mobile vai eID) vai internetbanku;
 • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir tādas priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.). Uzmanību - 2024. gada valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un valsts ZPD konferences 1. - 3. pakāpes diplomu ieguvēju dati nebūs pieejami datu reģistros.
 • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

  Personām ar īpašām vajadzībām ir iespēja nenākt klātienē uz uzņemšanas punktu. Šādā gadījumā ir jāizveido elektroniskais pieteikums Latvijas valsts portālā, jāveic reģistrācijas maksas apmaksa (izņemot 1. grupas invalīdus) un jāpaziņo par šī pieteikuma izveidošanu, rakstot uz e-pastu: pieteikums.studijam@lu.lv. Pēc e-pasta saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies.

Augstskolu uzņemšanas punktu adreses un darba laiki 2024. gadā

Ja, ņemot vērā augstāk minēto, pieteikumu nevar apstiprināt e-pakalpojumā, tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no VUPP augstskolu uzņemšanas punktiem, uzrādot nepieciešamos dokumentus no 16. jūlija līdz 22. jūlijam.

Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no VUPP augstskolu uzņemšanas punktiem no 16. jūlija līdz 22. jūlijam.

Apstiprinot elektronisko pieteikumu vai piesakoties klātienē uzņemšanas punktā, reflektantam:

1) ja pieteikums vēl nav izveidots, tad jāizveido elektroniskais pieteikums Latvijas valsts portālā (LU telpās to var izdarīt datorklasē) vai jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas; 

2) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

3) jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

4) jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

5) jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.);

6) jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs;

7) jāuzrāda vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma oficiāli apstiprinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;

8) ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Klātienē iesniegt pieteikumu studijām var reflektants pats vai arī cita persona, uzrādot augstākminētos dokumentus.

Pieteikums VUPP ir jāsastāda, izmantojot prioritāšu sistēmu. Iepazīsties ar informāciju - Ko nozīmē prioritāšu sistēma.

Pēc pieteikuma iesniegšanas jānofotografējas LU studiju dokumentācijas izgatavošanai. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā Raiņa bulvārī 19, vestibilā. Ja nenofotografējas pieteikumu iesniegšanas laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.

Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek:

1) no 8. jūlija līdz 2. augustam Rīgā, Raiņa bulvārī 19. No 16. jūlija līdz 22. jūlijam fotografēšanās notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī sestdien, 20. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 vestibilā (aiz garderobes). Pārējā laikā – darba dienās no 9.00 līdz 12.30 un no 13. līdz 17.00, 125. telpā.

2) no 15. līdz 19. jūlijam (105. telpa) un no 29. jūlija līdz 2. augustam (203. telpa) fakultāšu noteiktajā reģistrācijas laikā LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3.

Svarīgi! Jāfotografējas ir visiem jaunajiem studentiem. Bez tā nebūs iespējams saņemt studenta apliecību.

Iestājpārbaudījumi LU ir noteikti profesionālā bakalaura studiju programmās "Māksla" un "Skolotājs". Tie, saskaņā ar uzņemšanas grafiku, notiek no 23. līdz 25. jūlijam.

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Skolotājs" notiks 24.07.2024. tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās. Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Māksla" notiks klātienē 23.07. vai 24.07. vai 25.07. IZPF, Rīgā, Imantas 7. līnija 1.

23.07.2024. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

24.07.2024. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

25.07.2024. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā klātienē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pieteikuma apliecinājuma izdruka, ko saņemsiet piesakoties studijām.

1. uzdevums: triju priekšmetu uzstādījuma zīmējums (formāts A3). Tehnika: grafīta zīmulis. Jāņem līdzi: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), nazis zīmuļu asināšanai.

2. uzdevums: divu priekšmetu klusās dabas gleznojums (formāts A3). Tehnika: akrils, guaša vai akvarelis. Jāņem līdzi: krāsas (akrils vai guaša, vai akvarelis), gruntēts kartons (akrilam) vai akvareļu papīrs (guašai, akvarelim), tehnikai atbilstošas otas, trauciņš ūdenim, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, zīmulis, dzēšgumija, piespraudes (līmlente), papīrs (makulatūra), ko paklāt zem gleznojuma, krāsām un paletes.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiek paziņoti 26. jūlijā pēc plkst. 17.00, otrās kārtas rezultāti tiek paziņoti 30. jūlijā pēc 17.00. Konkursa rezultāti tiek paziņoti Latvijas valsts portālā, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas tev jāizlemj, vai vēlies turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlies vairs pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Latvijas Universitātē (LU):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā tu esi ieguvis studiju vietu, tad šī studiju vieta tev ir garantēta ar noteikumu, ja tu no 29. līdz 30. jūlijam ieradīsies attiecīgajā LU fakultātē vai filiālē noslēgt studiju līgumu. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties fakultātē vai filiālē, bet tu vēlies saglabāt savu iegūto studiju vietu, tev savā Latvijas valsts portālā e-pakalpojumā līdz 30. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā varēsi noslēgt līgumu no 31. jūlija līdz 2. augustam.

Ja neieradīsies augstskolā vai neapstiprināsi iegūto vietu, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iegūto studiju vietu.

 • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā vēl neesi ieguvis studiju vietu, tad savā e-pakalpojumā  līdz 30. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2. kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā. Iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, jāierodas attiecīgajā fakultātē vai filiālē no 31. jūlija līdz 2. augustam noslēgt studiju līgumu.

Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

 • Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2. kārtā”.
 

Apstiprināt savu dalību konkursa 2. kārtā var arī:

Pa tālruni 67089003

Klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama tavā Lietotāja kontā Latvijas valsts portālā.

Ja esi ieguvis studiju vietu LU, tad reģistrējies un slēdz studiju līgumu no 29. jūlija līdz 2. augustam atbilstošajā LU fakultātē vai filiālē.

Reģistrēšanās grafiks fakultātēs kopā

Reģistrēšanās grafiks filiālēs kopā

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks fakultātēs šādās adresēs:

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks filiālēs:

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem; ja centralizēto eksāmenu sertifikāts ir izsniegts elektroniskā formā, tad jānodrošina iespēja šī dokumenta nosūtīšanai uz noteiktu e-pasta adresi.
  Atgādinām:
  CE sertifikāti 2024. gada 12. klases absolventiem pieejami no 11. jūlija vietnē eksameni.gov.lv, pieslēdzoties ar savu E-klase vai Mykoob paroli. Sertifikāts ir e-dokuments, kuru var lejupielādēt.
  CE sertifikāti 2023. gada 12. klases absolventiem pieejami no 10. jūnija portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums (EP226). Der visi portāla autentifikācijas līdzekļi. Sertifikāts ir e-dokuments, kuru var lejupielādēt.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts (eParaksts mobile vai eID), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Ja neesi nofotografējies LU pieteikšanās laikā, tad to var izdarīt reģistrācijas laikā.

Pēc reģistrācijas un līguma noslēgšanas:

 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
 • Lai saņemtu budžeta stipendiju, jāpiesakās elektroniski www.luis.lv akadēmiskā gada rudens reģistrācijas un pirmās studiju nedēļas laikā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, kuru saņemsi reģistrējoties studijām. Gadījumā, ja paroli neatceries vai esi nozaudējis, to ir iespēja atjaunot vietnē - https://paroles.lu.lv
 • Reģistrējies arī sporta nodarbībām
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā
 • Tu vari pieteikties arī LU mecenātu stipendijām
 • Studenta apliecību varēsi saņemt fakultātē vai filiālē, uzsākot studijas
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās:

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa - EUR 40. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs izmantojot apmaksas iespēju Latvijas valsts portālā. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa;

Piesakoties uz vietas augstskolās, reģistrācijas maksu samaksāt varēs uzņemšanas punkta kasē.

Svarīgi! Par pieteikumu vienotajā uzņemšanā nedrīkst maksāt uz Latvijas Universitātes rekvizītiem. Pieteikuma reģistrācijas maksa tiek pārskaitīta uz centralizētajiem vienotās uzņemšanas kontiem, kuri ir Rīgas Tehniskās universitātes pārziņā.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Kāds ir konkurss uz studiju vietām?

Kas var pretendēt uzņemšanā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām?

Kā uzņemšanā tiks ņemti vērā starptautisku valodas testu rezultāti, kas aizstāj centralizēto eksāmenu vai gada atzīmi svešvalodā?

Kur es varu iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem izvēlētajā studiju programmā?

Ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās vari iepazīties studiju programmu aprakstos, sadaļā "Uzņemšanas nosacījumi". Koledžas līmeņa studiju programmām - šeit, bakalaura līmeņa studiju programmām - šeit.

Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā? 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz budžeta un maksas studiju vietām, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz budžeta un maksas studiju vietām, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz budžeta un maksas studiju vietām, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. Ar to, kādas atzīmes tiks ņemtas vērā katrā studiju programmā, vari iepazīties studiju programmu aprakstos, sadaļā "Uzņemšanas nosacījumi". Koledžas līmeņa studiju programmām - šeit, bakalaura līmeņa studiju programmām - šeit.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām. 

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2. līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.  

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem. 

Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties Dienesta viesnīcu sadalā.

Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām? 
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs sagatavos izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studiju servisa departamenta direktoru

Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda. 

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu? 
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt – divas vai četras reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri. 

Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi? 
Ja piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kontu. 

Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā? 
Ja fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts (eParaksts mobile vai eID), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Ja nav drošs elektroniskais paraksts, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 

Kā es varu samaksāt par studijām? 
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Zvani: 67034777, raksti: studijas@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. telpā.

1. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām vidējās izglītības dokumenta atzīmēm. Konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta

2. Uzņemšanai nepieciešamo mācību priekšmeta atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu. Centralizēto eksāmenu kārtošana ir iespējama LU Pirmsstudiju mācību centrā. 

3. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni (ja vien studiju programmas nosacījumos nav noteikts citādi) saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP). Vairāk informācijas - šeit.

4. Uzņemšanai nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi latviešu valodā un literatūrā var aizstāt LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā. Šī pārbaude notiks 25. jūlijā. Reflektanti tiek reģistrēti pārbaudes kārtošanai, piesakoties studijām. Latviešu valodas pārbaude notiek tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam seko pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiek individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv reflektanti saņem pēc pieteikšanās. Tiešsaistē nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

5. Ir jāveic ārvalstīs izdotā vidējās izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

AIC izziņa nav nepieciešama:

 • Eiropas Bakalaurāta diplomiem, ko izsniegušas Eiropas skolas
 • Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izsniegtiem vidējo izglītību apliecinošiem dokumentiem

6. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā vidējās izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija)

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā: 

1) ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2) ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3) sākot ar 2019.gada 1.aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

4) ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācija vai apostille).

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

7. Piesakoties studijām ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Legalizēts (ja nepieciešams) vidējās izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā. 
 • Vidējās izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informācija par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).
   
 • Notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās  
 • CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni.
   
 • Starptautiska valodas testa sertifikāts, ja tāds ir kārtots.

Papildu informāciju varat saņemt Studiju servisa departamentā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034753.