Tukuma filiālē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Pirmsskolas skolotājs 1. līm. PSP
Sporta treneris 1. līm. PSP
Sākumizglītības skolotājs PBSP

Skolotājs, apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs
   

 • Vācu valodas skolotājs
   

 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs
   

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
   

 • Krievu valodas un literatūras skolotājs

 
PBSP


 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–16.00
20.07.
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–16.00
22.07.
23.07.

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Tukums, Pils 14, birojs

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā