Pasākumu plāns 2012./2013. akadēmiskajam gadam

Pasākuma laiks Nr. Lektors / Ziņotājs Semināra / Ziņojuma tēma Laiks un vieta*
Septembris, 2012 Trešdiena, 26.09.2012. 1 Prof.Lassi Heininen, University of Lapland, Finland New Arctic Geopolitics and Globalization 18:15-21:30, LU EVF, Aspazijas bulv. 5. 518.t.
Oktobris, 2012 Trešdiena, 03.10.2012. 2 Prof. Andy Green Izglītība, vienlīdzība un sociālā kohēzija 11.00. LU, Raiņa bulv.19 1.aud.
Novembris, 2012 Trešdiena, 07.11.2012. 3 Lucinda Creighton, Īrijas Eiropas lietu ministre Īrija un Eiropas Savienība: Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2013. gadā 17.15-18.00, LU Mazā aula
Ceturtdiena, 22.11.2012. 4 Prof. Nico Groenendijk Innovation and the EU patent regime 18:15, LU EVF, 518.t.
Decembris, 2012 Ceturtdiena, 06.12.2012. 5 Prof. Russell King Albānija un saikne starp migrāciju un attīstību 17.00. ĢZZF, Alberta ielā 10. 403.t.
Janvāris, 2013 Trešdiena, 23.01.2013. 6 Olita Janberga, DS Revīzijas iestādes vieta un loma ES fondu vadības un kontroles istēmā 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 322.telpa.
7 Artūrs Gaveika, DS Valsts robežas - teorija, administrācija, prakse
8 Jānis Kubilis, DS Atbildības par paaugstinātas bīstamības avota darbību modernizācija
Februāris, 2013 Pirmdiena, 04.02.2013. 9 Andris Ķepals, DS Integrētā piekrastes zonu pārvaldība - vēsturiskā pieredze un nākotnes izaicinājumi 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 324.telpa.
10 Jānis Paiders, DS Latgales vēlēšanu apgabalu pierobežas teritoriju Saeimas vēlēšanu rezultātu atšķirību izpausmes starp 8. - 11. Saeimas vēlēšanām.
11 Ināra Teibe, DS Atkritumu saimniecības plānošana reģionālā līmenī
Trešdiena, 20.02.2013. 12 EIBSRS Vol 2. grāmatas "European Integration and Baltic Sea Studies: University-Business Partnership through the Triple Helix Approach" (Muravska, T., Prause, G. (ed.) (2012), Berlin: BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VELAG) prezentācija un pasniegšana autoriem, DS dalībniekiem. 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 322.telpa.
13 Gunta Pastore, DS Eiropeizācija ārpolitikā un nacionālās preferences: Baltijas valstu gadījuma analīze
14 Kristīne Medne Dilemmas starpdisciplinaritātes teorijā, metodoloģijā un prakse
15 Rūdolfs Cimdiņš, DS Sociālais potenciāls: novērtēšanas iespējas un nozīme attīstības plānošanā
Ceturtdiena, 21.02.2013. 16 Prof. Edmunds Valdemārs Bunkše, Viesprofesors Latvijas Universitātē Pa Homēra pēdām. Ģeogrāfija kā humanitārā zinātne un māksla.
Vieslekcija semināru ciklu ietvaros "BEZ ROBEŽĀM: SIRĒNU BALSIS ŠODIENAS HUMANITĀRAJĀ ĢEOGRĀFIJĀ"
10:30, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 404. telpa.
Marts, 2013 Ceturtdiena, 07.03.2013. 17 Prof. Edmunds Valdemārs Bunkše, Viesprofesors Latvijas Universitātē More than meets the eye, more than said by a word.
A revolution in today’s cultural studies, including geography?
Vieslekcija semināru ciklu ietvaros "BEZ ROBEŽĀM: SIRĒNU BALSIS ŠODIENAS HUMANITĀRAJĀ ĢEOGRĀFIJĀ"
17:30, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 404. telpa.
Ceturtdiena, 14.03.2013. 18 Līga Zvirbule, DS Sadarbības pārvaldība vides pārvaldības attīstības perspektīvā 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5., 225.telpa
19 Anna Survillo, DS Vides pārvaldības ieviešanas iespējas  LU
Otrdiena, 26.03.2013. 20 Gundega Slaņķe, DS Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras saistošais spēks 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5., 324.telpa
21 Inga Bite, DS Tiks precizēta semestra laikā
22 Olga Beinaroviča, DS Ārpus laulības kopdzīves tiesiskā regulējuma attīstības tendences Eiropā
Aprīlis, 2013 Trešdiena, 10.04.2013. 23 Ģirts Brasliņš, DS EUR ieviešana Latvijā - aizņemšānās izmaksas samazināsies vai palielināsies? 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5., 322.telpa
24 Anna Žigalova, DS Attitude - Behaviour Relationship
25 Zane Zeile, DS Ģimenes politika Skandināvijas valstīs un piemēri,ko Latvija varētu pārņemt
Pirmdiena, 22.04.2013. 26 Prof. Edmunds Valdemārs Bunkše, Viesprofesors Latvijas Universitātē „Zem ādas, aiz apvāršņa.” /Merleau-Ponty, S. Hill, J. Pallasmaa/
Cilvēka maņas rietumu un Latvijas kultūras vēsturē, šodien un
nākotnē.
Vieslekcija semināru ciklu ietvaros "BEZ ROBEŽĀM: SIRĒNU BALSIS ŠODIENAS HUMANITĀRAJĀ ĢEOGRĀFIJĀ"
17:30, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 404. telpa.
Trešdiena, 24.04.2013. 27 Daina Roga, DS Slēgto vārtu kopienu veidošanās un to ietekme: Rīgas, Pierīgas piemērs 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 322.telpa.
28 Inese Aleksejeva, DS Latvijas iedzīvotāju attieksme pret ģenētiski modificēto organismu izmantošanu pārtikā un citās tautsaimniecības nozarēs
Maijs, 2013 Otrdiena, 07.05.2013. 29 Marta Ābula, DS Pagaidu līdzekļu piemērošanas problemātika risinot starptautiskus investīciju strīdus 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 320.telpa
30 Edmunds Broks, DS Tendences starptautisko tiesību attīstībā
Pirmdiena, 13.05.2013. 31 Prof. Rasels Kings (Russell King)  1. Migrācija: izpēte telpā un laikā. (Migration: a study in space and time) 18:00. LU ĢZZF, Alberta iela 10. 403.aud.
Otrdiena, 14.05.2013. 32 Prof. Rasels Kings (Russell King)  2. Migrācija un attīstība (Migration and development).
3. Atpakaļmigrācija (Return migration).
16.30-19.45. LU ĢZZF, Alberta iela 10. 403.aud.
Pirmdiena, 20.05.2013. 33 Prof. Rasels Kings (Russell King)  4. Integrācija un asimilācija – ģeogrāfisks skatījums (Integration and assimilation – geographical approach). 18:00. LU ĢZZF, Alberta iela 10. 403.aud.
Otrdiena, 21.05.2013. 34 Prof. Rasels Kings (Russell King)  5. Transnacionālisms un diaspora (Transnationalism and diaspora).
6. Dzimtes un migrācijas mobilitātes un telpiskie aspekti (Gender and migration).
16.30. LU ĢZZF, Alberta iela 10. 403.aud.
Ceturtdiena, 23.05.2013. 35 Aleksis Orlovs, DS MVU klasteru darbības novērtējums Latvijā 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 322.telpa.
36 Inga Bērtaite, DS Personas administratīvi procesuālā spēja vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā
Jūnijs, 2013 Ceturtdiena, 06.06.2013. 37 Olita Janberga, DS Būtiskākās kļūdas Eiropas Savienības fondu projektos Latvijā 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 324.telpa.
38 Irina Bērzkalne, DS Kapitāla struktūru ietekmējošo faktoru analīze - Baltijas valstu salīdzinājums
Ceturtdiena, 20.06.2013. 39 Olga Rajevska, DS 1. pensiju līmenis Latvijā krīzes ietekmē 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5. 324.telpa.
40 Igors Tavlidi, DS Innovatīvas ekonomikas moduļa izvaide Latvijā
41 Ksenija Ijevļeva, DS Patērētāju zināšanu vadīšanas koncepcijas
42 Anita Lontone, DS Ilgtspējīga piekrastes attīstība: pārvaldības vides pieeja
Jūlijs, 2013 Ceturtdiena, 04.07.2013. 43 Kristīne Kore, DS Zaudējumu atlīdzinājumu prakse gadījumos, kad zaudējumus nodarījusi tiesa 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5., 322.telpa.
44 Miķelis Jakunovs, DS Pierīgas urbāno teritoriju zemes pārvaldības prakse: riski un piemēri
45 Veronika Reiziņa, DS Latvijas iedzīvotāju patēriņa konverģence Eiropas Savienībā
Ceturtdiena, 18.07.2013. 46 Ilze Buligina, DS Izlgītības vadība 18:00. LU EVF,
Aspazijas bulv.5., 423.telpa.
47 Helēna Gūtmane, DS Ekoloģiskā pieeja profesionālajā izglītībā
48 Sintija Graudiņa - Bombiza, DS Pašvaldību vides pārvaldība Latvijā: sabiedrības līdzdalības attīstība
Augusts, 2013 Brīvs
* Par precīzu pasākumu norises vietu un laiku visi DS dalībnieki tiks informēti savlaicīgi pirms pasākuma. Semināri notiks LU telpās Rīgā darba dienu vakaros.