Pasākumu plāns 2010./2011.akadēmiskajam gadam

MĒNESIS

PASĀKUMS

LAIKS un VIETA

 

2011

 

26.-27.septembris, 2011. Konference "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives". Konferences programma 26.-27.septembris, 2011. Raiņa bulv.19
28.-30.septembris, 2011 Seminārs „Vācijas pētnieciskā pieredze Eiropas lielpilsētu reģionu izpētē un tās pielietojuma iespējas Baltijas valstīs: Rīgas aglomerācijas piemērs“ sadarbībā Tibingenas universitāti (Vācija). 28.-30.septembris, 2011. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10.
11.jūlijs, 2011
Seminārs „ Pilsētvides kvalitāte Baltijas jūras reģionā”. Olga Ritenberga "Dzīvesvides kvalitāte pilsētā: elpot vai neelpot?". Pēc uzstāšanās paredzēta diskusija. Pirmdien, 11.jūlijā pl. 17.30, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 403.telpā.
20.jūnijs, 2011
Seminārs „ Pilsētvides dimensijas Baltijas jūras reģionā” Pirmdien, 20.jūnijā pl. 17.15, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 403.telpā.
17.jūnijs, 2011
"Sussex Universitātes zinātņu prorektora
vietnieka, profesora Robert J.Allison lekciju ""Pētniecības pieredzes
izmantošanas iespējas profesionālajā karjerā""."
17.jūnijā plkst. 10:00, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 74/76, G-16.aud.
Maijs
5.05.
Boises Universitātes (ASV) profesora Gundara Kaupina seminārs – diskusija „Employee Monitoring: Blogs, Facebook, and Locations” Ceturtdien, 05.05.2011, plkst. 16.30 – 18.00 Raiņa bulv. 19, 205. aud.
Aprīlis
18.04.
" „Multispektrālo datu klasifikatoru konstrukcijas problēmas. Klasifikācijas kļūdu varbūtību minimizācija”, Aivars Lorencs, Romāns Dinuls
(Elektronikas un datorzinātņu institūts)"
Pirmdien, 18.04.2011, plkst. 17.00, LU EVF Aspazijas bulv. 5, 305.audit.

Marts

18.03.

Lekcija: ''Eiropas attīstības sadarbība globālajos pārmaiņu laikos'' (How European Development Cooperation contributes to the transformation of the Global Order), Eiropas Savienības komisārs Andris Piebalgs

Lekcijas un diskusiju darba valodas būs latviešu un angļu

Raiņa bulv. 19, LU Mazā aula

16:30

Februāris

21.02.

Lasījums: “Statistika par iedzīvotāju ienākumiem

un dzīves apstākļiem”, Edmunds Vaskis, Centrālā statistikas pārvalde

Aspazijas bulv. 5, 320.telpa, 17:00

Janvāris

31.01.

Seminārs: „ Migrācija Baltijas jūras reģionā”

Programmā:

Aija Lulle "Transnacionālie aspekti ģeogrāfiskajā mobilitātē: Gērnsijas gadījuma izpēte”

Diskusija

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Alberta ielā 10, 403.telpā

18:00

Janvāris

26.01.

Seminārs: „ Migrācija Baltijas jūras reģionā”.

Programmā:
1. Ivars Indāns. Augsti kvalificētais darbaspēks - Latvijas imigrācijas politikas mērķis
2. Elīna Apsīte Baltijas valstu iedzīvotāju migrācija uz Zviedriju: Latvijas imigrantu pieredze.
Diskusija

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Alberta ielā 10, 403.telpā

18:00

 

2010

 

Decembris

15.12.

Vadības padomes sēde

Aspazijas bulv. 5, 322.telpa, 14:00

Decembris

10.12.

Lasījums: „Eiropas Statistikas biroja aktualitātes sociālās un informācijas sabiedrības statistikas jomā”, Eiropas Statistikas biroja (Eirostata) Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore Prof., Dr. habil.oec. Inna Šteinbuka

Aspazijas bulv. 5, 324.telpa, 15:00

Novembirs

11.11.

Lecture: "The Parameters of EU Integration Profile: The Case of Hungary" by prof. Dr. Tibor Palankai

Raina Blvd. 19, Aud.1,

18:00

Novembirs

01.11.

Lecture: "Vilnius in the context of regional
development of Lithuania" by Dr. Donatas Burneika, Vilnius University

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē

Alberta ielā 10, 403.telpā

18.15

Oktobris

22.10.

Lecture: “International Dispute Settlement: A selection of current issues” by assoc. prof. Gaļina Žukova, a Counsel at the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration

Raina Blvd. 19, Aud.1,

18:15

Oktobris

  18.10.

Latvijas Statistikas asociācijas un doktorantūras skolu rīkots
jautājumu - atbilžu pasākums "Latvijas statistikas uzdevumi un prioritātes". 

Piedalīsies: CSP priekšniece Aija Žīgure un CSP atbildīgie darbinieki/eksperti.
Interesentiem lūgums sagatavot interesējošos jautājumus par statistikas datiem, datu bāzēm un datu ieguvi no CSP līdz 2010. gada 11. oktobrim plkst. 12.00, nosūtot uz Biruta.Sloka@lu.lv un Ilmars.Vanags@csb.gov.lv

Statistikas pārvalde,

17:00

Septembris 30.09.

Vadības padomes sēde

Raiņa bulvāris 19, Senāta sēžu zāle, 13:00

Septembris 10.09.

Lecture: „Nato's Strategic Concept - A Canadian Perspective” by Paul H. Chapin and Colonel Alain-Michel Pellerin, members of board of the Conference of Defence Associations institute.  

Raiņa bulvāris 19, Mazā Aula,

10:30

Jūlijs 23.07.

Discussion: “Housing Prices"  and  "Maastricht Criteria" by Trond-Arne Borgersen , expert of finance sector in Norway

Raina Blvd. 19, Canteen Amica, 10:00

Jūnijs 10.06.

Lecture: „EC DG Information Society and Media Policies and Activities Supporting Research and Development" by Mr. Wolfgang Streitenberger, Adviser to the Director General, European Commission, DG Information Society and Media.

Raina Blvd. 19, Aud.1,

18:00

Maijs 27.05.

Lekcija: Eiropas savienības valstu sociāli ekonomiskā klimata analīze, prof.

E.Dubra, plkst.18:00

Aspazijas bulv. 5, 519.telpa, 18:00

Aprīlis 29.04.

Seminārs "Latvijas statistikas un Eurostat informācijas resursi"

Seminārs „Aptauju veikšana internetā: priekšrocības un iespējas"

Reprezentativitātes nodrošināšanas problēmu risinājumi”, lektors Iluta

Skrūzkalne, Dr.oec, GFK Baltic pētījumu kompānijas vadītāja

Aspazijas bulv. 5, 305.telpa, 18:00

Marts 25.03.

Lekcija:   „Baltijas jūras reģiona stratēģija”, lektors Zenta Ļaksa, Ārlietu ministrijas Eiropas Departamenta Baltijas, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas vadītāja

Aspazijas bulv. 5, 305.telpa, 18:00

Februāris

25.02.

Doktorantūras skolas inaugurācija

Lecture: „New tendencies of European doctorate“,  by Prof. Dr.Kęstutis Kriščiūnas, Director, Institute of Europe, Lithuania

Raiņa bulvāris 19, Senāta sēžu zāle, 18:00

Raiņa bulvāris 19, Senāta sēžu zāle, 19:00

Februāris

12.02.

Vadības padomes sēde

Aspazijas bulv. 5, 527.telpa,

11:00

Janvāris

29.01.

Vadības padomes sēde

Aspazijas bulv. 5, 527.telpa,

10:00

Janvāris

11.01.

Vadības padomes sēde

Raiņa bulvāris 19, 114.telpa

12:00

.