EUREKA ir Eiropas programma, kuras mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana  inovatīvu konkurētspējīgu produktu, tehnoloģiju, procesu vai pakalpojumu  izstrādāšanai un ieviešanai.

Programmu EUREKA uzsāka 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

Jauna projekta ierosināšana. Komercsabiedrības un zinātniskās institūcijas atrod vismaz vienu partneri no EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts, definē projekta tēmu, mērķus un uzdevumus. Projekta dalībnieki konkursa kārtā var pretendēt katrs uz savas valsts atbalstu.

Iesaistīšanās jau aktīvā projektā. Aktīvos projektus, kas pieļauj jaunu dalībnieku iesaistīšanos, meklē Sekretariāta uzturētajā projektu datu bāzē.

Projekta nosaukums:

Inovatīva daudzfunkcionāla integrēta silīcija dioksīda ar sukcinītu biotekstila materiāla izstrāde un tā ietekmes uz biosistēmām identifikācija

Akronims: IFSITEX

EUREKA projekta NR: E!11170

Vadošais partneris: JLU Technologies Ltd, Latvija

Projekta dalībvalstis:  Latvija, Lietuva

Kopējais budžets: 670 000 EUR

Latvijas partneri:  JLU Technologies Ltd un Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts

Lietuvas partneri: The State Scientific Research Institute Nature Research Centre (NRC) un AB LINAS

 

Latvijas Universitātes projekta budžets: 160 000 EUR

Projekta ilgums: 15.06.2018. – 15.06.2021.

Projekta pārstāvis: Dr. sc. ing.  Inga Ļašenko (info@jlutechnologies.com)

Projeka LU pārstāvis:  Dr. biol. Dace Grauda (dace.grauda@lu.lv)

Projekta Lietuva pārstāvis: Dr. hab. biol. Dalius Butkauskas (dalius.butkauskas@gamtc.lt)

Projekta AB Linas pārstāvis: Vilita Skersiene (vilita.skersiene@linas.lt)

LU projekta grupa: Dr. biol. Dace Grauda, Dr. biol. Līga Jankevica, Dr. biol. Antons Kolodinskis, Dr. biol. Tūrs Selga, Msc. Nikole Krasņevska, Msc. Andra Miķelsone, Msc. Elīna Ažēna, Msc. Ilze Dubova, Msc. Valters Gobiņš un Jeļena Šuntova  

Projekta mērķis ir uz daudzpusīgu pētījumu bāzes inženierzinātnēs un bioloģijā izstrādāt inovatīvu biotekstila materiālu ar potenciālu spēju aizsargāt dzīvos organismus no nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem. Ieviest ražošanā izstrādāto daudzfunkcionālo biotekstila materiālu.

 

Projekta apraksts:

Pašlaik pilsētvidē cilvēku dzīvojošo populāciju ietekmē virkne kaitīgu urbānas vides faktoru, piemēram, UV starojums, kura intensitāte ir palielinājusies modernas arhitektūras dēļ, zemfrekvences elektromagnētiskais lauks, ķīmiskais u.c. piesārņojums. Cilvēku zināšanu uzlabošanās par šo faktoru ietekmi uz organismu un iespējamo dzīvildzi nodrošina Pasaules tirgū arvien pieaugošu pieprasījumu pēc biotekstila materiāliem ar specifiskām aktīvām īpašībām. Īpaši šādi materiāli nepieciešami ādas aizsardzībai. Biotekstila materiāli arvien plašāk tiek izmantoti arī medicīnas tekstila ražošanai.

Pirmoreiz tiks veikta kompleksa dinamiska sukcinīta (Baltijas dzintara) un silīcija dioksīda mikro- un nano- lieluma daļiņu imobilizācija tekstilmateriālos. Projekta rezultāti tiks izmantoti inovatīvu daudzfunkcionālo biotekstila materiālu ražošanā.

Projekta laikā Baltijas valstīs tiks izveidota vienota sinerģiska platforma, kas apvienos zinātniekus inženierzinātnēs, bioloģijas dažādās nozarēs un ražotājus. Tiks izstrādātas metodes biotekstila materiālu bioloģiskās aktivitātes noteikšanai. Pētījumu rezultāti palīdzēs biotekstila ražošanas nozarē strādājošiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu izstrādē un ieviešanā ražošanā.

Galvenie Latvijas Universitātes (Latvija) un Nature Research Centre (Lietuva) uzdevumi projektā ir silīcija dioksīda un dzintara nano- lielumu daļiņu ietekmes izpēte uz šūnām un modeļorganismiem. Dzintara aktīvo komponentu aizsargspējas tiks pētītas kodola un mitohondriālā DNS līmenī (piemēram, retrotranspozonu aktivitātes izmaiņas, DNS mutācijas, epiģenētiskas izmaiņas šūnu kultūrās un modeļorganismos). Uz šo pētījumu bāzes tiks izstrādāti kvalitatīvi (ar labām fizikāli mehāniskām īpašībām) biotekstila materiāli ar unikālām aizsargspējām pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Paredzēts, ka izstrādātais biotekstils būs neitrāls vai ar pozitīvu ietekmi uz biosistēmām. Kombinējot dažāda veida un koncentrāciju organisko (sukscinīta) un neorganisko (silīcija dioksīda) daļiņu integrāciju tekstila izstrādājumos tiks izstrādātas inovatīvas biotekstila izejmateriālu (pavedieni) ražošanas un biotekstila aušanas tehnoloģijas (JLU Technologies Ltd (Latvija) and AB Linas (Lietuva)).

 
  1. Attēls. Projekta IFSITEX uzsākšanas sanāksme Rīgā, LU Dabas māja
  2. Attēls. EUREKA projektu instrumenta sertifikāts par projekta izcilību (pdf)
  3. Attēls. Auduma ar dzintara pavedienu aušana AB Linas, Panevėžys Lietuva
  4. Attēls. DNS sekvenēšana Molekulārās ekoloģijas laboratorijā (NRC, Lietuva)
  5. Projekta IFSITEX plakāts (pdf)