Latvijas Republikas Satversmē noteikto Valsts prezidenta un Ministru kabineta funkciju efektivizācijas padziļināta izpēte

Ringolds Balodis

Satversmes zinātnisko komentāru autori ir Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas zinātnieki, kuri darbojas Satversmes tiesā, Augstākajā tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Administratīvajā tiesā, Eiropas Savienības Tiesā, Saeimas Juridiskajā birojā. Viņu vidū ir projekta zinātniskais vadītājs, profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Ringolds Balodis.

Satversmes zinātnisko komentāru autori jau ilggadēji strādā šāda projekta ietvaros un ir pierādījuši savas spējas un zināšanas, veidot pētnieciski nozīmīgu izdevumus, kas izmantojami tiesību piemērotājiem, kā izziņas avots studējošajiem un citiem interesentiem.

Projekta ietvaros ir pilnībā izstrādāti 17 Satversmes komentāru panti par Latvijas Republikas Satversmē noteikto Valsts prezidenta un Ministru kabineta funkciju. Daļai Satversmes komentāru ir izveidots izstrādes plāns un notiek aktīvs darbs pie to pētniecības.

Pētīta un analizēta Latvijas Republikas Satversmes III nodaļa Valsts prezidents, kuras izstrādātie komentāri skaidro Valsts Prezidenta izvēles, ievēlēšanas un pilnvaru aspektus, kas skatīti salīdzinājumā ar vēsturisko attīstību un ārzemju pieredzi.

Projekta ietvaros tika pētīta un turpinās darbs pie pētniecības par Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļas Ministru kabinets. Izstrādātie Satversmes komentāri pētījumā atspoguļo Ministru kabineta darbības aspektus, sākot ar Ministru prezidenta ievēlēšanu, noteikšanu, Ministru kabineta izveidi, uzdevumiem, pilnvarām.

Pētniecības projekta rezultātā tiks izdotas zinātniskās monogrāfijas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts Prezidents” un „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. IV nodaļa. Ministru kabinets”. Izdotās monogrāfijas

Darbs sekmīgi turpinās izstrādājot atlikušos Satversmes komentāru pantus.