Darbaspēka produktivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums Latvijā

V. Praude
 

Projekta ietvaros izstrādātais pētījums drīzumā tiks aizstāvēts kā promocijas darbs, līdz ar to projekts ir sniedzis ievērojamu ieguldījumu jauno doktoru sagatavošanā. Arī projektā ietvertā izpētes tematika par reģionālās attīstības problēmām sniedz ieguldījumu situācijas uzlabošanai šajā jomā. Projekta ietvaros īstenotie semināri-diskusijas ir ļāvuši uzzināt Latgales iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem viņu rajonos, savukārt kopējais pētījums tiks iesniegts Zemkopības ministrijai – situācijas risinājumu nodrošināšanai.

Projektā plānotie mērķi pilnībā tiks sasniegti 2008.gada 1.ceturksnī, jo šī gada 2008.gada februārī I.Slokai ir paredzēta stažēšanās Kopenhāgenas Ekonomikas augstskolā Dānijā un paredzams, ka arī tā sniegs nozīmīgu ieguldījumu promocijas darba sagatavošanā.