Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" projekts

Projekta nosaukums latviski: Latviešu valoda

Projekta nosaukums angliski: Latvian Language

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/2-0002

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ina Druviete (LU)

Projekta sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte un Latviešu valodas aģentūra

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Latviešu valodas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–30.11.2021.

Projekta kopējais finansējums: 3 008 915 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 2 159 340 EUR

Papildu informācija par projektu