Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Latviešu valoda

VPP-IZM-2018/2-0002 Ina Druviete