Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

VPP-IZM-DH-2020/1-0001 Valts Ernštreits