Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekts

Projekta nosaukums latviski: Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Projekta nosaukums angliski: Digital Resources for Humanities: Integration and Development

Projekta numurs: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI)

Projekta vadītājs: Sanita Bērziņa-Reinsone (LU LFMI)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Inovāciju centra nodaļa "Lībiešu institūts"

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Valts Ernštreits

Projekta īstenošanas periods: 05.10.2020.–04.10.2022.

Projekta kopējais finansējums: 1 217 700 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 195 000 EUR.

Papildu informācija par projektu