Projekta nosaukums latviski: Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā

Projekta nosaukums angliski: Influence of tidal regime and climate on the Middle-Late Devonian biota in the epeiric Baltic palaeobasin

Projekta numurs: lzp-2018/2-0231

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ervīns Lukševičs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–01.10.2021.

Projekta kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta mērķis: noteikt un aprakstīt likumsakarības starp vidējā un vēlā devona faunas un floras attīstību, plūdmaiņu režīmu un klimata izmaiņām Baltijas paleobaseinā.

Papildu informācija par projektu