Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Purīna auksotrofija - vai jauna superspēja? lzp-2018/2-0213 Jānis Liepiņš

Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

lzp-2018/2-0171 Signe Mežinska

Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā

lzp-2018/2-0231 Ervīns Lukševičs

Karš un sabiedrība Latvijā 1914.–1921. gadā

lzp-2018/2-0147 Ēriks Jēkabsons
Kuņģa vēža skrīningam potenciāli izmantojamo gaistošo organisko marķieru izpēte lzp-2018/2-0228 Ilze Kikuste

Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai

lzp-2018/2-0006 Jānis Spīgulis

Ātrā mikroorganismu aktivitātes noteikšana ar optisko bez-kontakta metodi

lzp-2018/2-0051 Aleksejs Ļihačovs

Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem

lzp-2018/2-0052 Ilze Ļihačova
Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze lzp-2018/2-0260 Marita Zitmane
Skābekļa rezistentie un termotolerantie Zymomonas mobilis elpošanas mutanti lzp-2018/2-0123 Uldis Kalnenieks

Sociālās transformācijas bronzas laikmeta sabiedrībās Daugavas lejtecē

lzp-2018/2-0127 Andrejs Vasks
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai lzp-2018/2-0088 Vitālijs Komašilovs

Biotopu fragmentācijas ietekme uz putnu fizioloģiskajiem parametriem, novecošanos, mikrobiomu un skaita samazināšanos boreālajos mežos

lzp-2018/2-0057 Guntis Brūmelis