Projekta nosaukums latviski: Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācības un pretlīdzekļi

Projekta nosaukums angliski: Politicization of History: Post-factual Approaches vis-a-vis Latvia – Russia Relations in XX Century, Instrumentalization, Challenges for Democracy, Lessons and Counter-Measures

Projekta numurs: lzp-2018/1-0322

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. hist. Ainārs Lerhis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Latvijas vēstures institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2022.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis ir radīt un izplatīt jaunas starpdisciplināras zināšanas par Krievijas īstenotu 20. gadsimta vēstures politizāciju aktuālu ģeopolitisku izaicinājumu un Latvijas – Krievijas attiecību kontekstā. Projekta ietvaros tiks analizēts, kurus vēstures pagrieziena punktus mūsdienu Krievija politizē un instrumentalizē nolūkā izmantot tos politiskiem mērķiem; kādi naratīvi šīs politizācijas rezultātā tiek formulēti un izplatīti, un kādas ir pielietotās politizācijas stratēģijas. Patvaļīgu un zinātniski nepamatotu vēstures interpretāciju izplatīšana pasliktina gan Latvijā dzīvojošo etnolingvistisko grupu, gan arī starpvalstu attiecības un starptautiskās drošības stāvokli. Ir nepieciešams sekmēt sabiedrības apzināšanos par vēstures instrumentalizāciju politiskos nolūkos, lai izvairītos no manipulācijām ar sabiedrisko apziņu un spēcinātu sabiedrības drošumspēju. Vēstures politizācija ir pretrunā atvērtas un iekļaujošas sabiedrības ideālam, jo tā paredz noteiktu diskursu izslēgšanu un rada deformētu vēstures atainojumu.