Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7.–12. gadsimts)

lzp-2018/1-0395 Guntis Gerhards

Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija

lzp-2018/1-0171 Valdis Bērziņš
Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati lzp-2018/1-0213 Anna Stafecka

Kvantiskuma priekšrocības fizikālie aspekti informācijas un mērījumu tehnoloģijās

lzp-2018/1-0173 Vjačeslavs Kaščejevs

Optiski čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru sensori

lzp-2018/1-0510 Aigars Atvars

1D ZnO/Polidopamīna kodola-čaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām

lzp-2018/1-0394 Roman Viter

Dreifa modelēšana Baltijas jūrā piesārņojuma samazināšanai un drošībai

lzp-2018/1-0162 Vilnis Frišfelds

Sārmu metālu divatomu molekulu struktūras un dinamisko īpašību noteikšana kvantu tehnoloģijām

lzp-2018/1-0020 Ruvins Ferbers

Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi

lzp-2018/1-0401 Ilgmārs Eglītis
Farmaceitisko vairākkomponentu fāžu kristālinženierija efektīvākam kristālisko formu dizainam lzp-2018/1-0312 Agris Bērziņš

Kūdras humusvielu īpašības, struktūra un to modifikācijas iespēju izpēte

lzp-2018/1-0009 Māris Kļaviņš

Magnetohidrodinamisko nestabilitāšu izpēte liela mēroga šķidro metālu bateriju realizācijai

lzp-2018/1-0017 Andrejs Bojarevičs

Fotopletizmogrāfijas attēlveide hronisku sāpju novērtējumam

lzp-2018/1-0188 Andris Grabovskis

Viedā pildītā ar mikrokapsulām polimēra kompozītmateriāla ar iestrādāto papildus funkcionalitāti ilgizturība un stabilitāte apkārtējo faktoru ietekmē

lzp-2018/1-0084 Andrejs Aņiskevičs

Kadmiju saturošo otrreizējo atkritumu (kadmija akumulatoru un bateriju) pārstrādes metodes ar elektrošlaka pārkausējuma palīdzību izpēte kadmija iegūšanai no kausējuma videi draudzīgā veidā

lzp-2018/1-0415 Ernests Platacis
Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus lzp-2018/1-0135 Mārcis Leja

Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā

lzp-2018/1-0275 Baiba Jansone

Krūmmellenes (Vaccinium corymbosum L.) genomiski rediģētu audu kultūru izveide un raksturošana augstas vērtības sekundāro metabolītu iegūšanai

lzp-2018/1-0101 Nils Rostoks

Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

lzp-2018/1-0458 Vieda Šellija

Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

lzp-2018/1-0042 Inta Mieriņa

Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē

lzp-2018/1-0068 Aivita Putniņa

Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude

lzp-2018/1-0402 Ģirts Dimdiņš
Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu lzp-2018/1-0480 Žaneta Ozoliņa

Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācības un pretlīdzekļi

lzp-2018/1-0322 Ainārs Lerhis
Regulējama virsmas platforma mikroorganismu imobilizācijai lzp-2018/1-0460 Rapoports Aleksandrs