Projekta nosaukums latviski: Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

Projekta nosaukums angliski: Exploring Well-Being and Social Integration in the Context of Liquid Migration: A Longitudinal Approach

Projekta numurs: lzp-2018/1-0042

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Inta Mieriņa

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķi ir paplašināt tādus tradicionālos integrācijas mērījumus, kā panākumi darba tirgū, ienākumi u.c. Apvienojot migrācijas un subjektīvās labklājības izpēti caur pašu migrantu pieredzi dažādās dzīves jomās (ekonomiskā, veselības, psiholoģiskās un sociālās labklājības), projekts pavisam jaunā gaismā atklāj integrācijas procesu un tās rezultātus.

Longitudinālā pētījuma dizaina izmantošana līdz šim apjomīgākajā no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju web aptaujā, ļaus izsekot individuālām izmaiņām emigrantu dzīves ceļā, sniedzot drošticamus pierādījumus un datus migrācijas ietekmes uz labklājību, apmierinātību, laimīgumu, garīgo veselību novērtējumam mūsdienu «likvīdās» migrācijas kontekstā. Padziļinātu izpratni par migrantu stāvokli nodrošinās kvantitatīvo datu, kvalitatīvo interviju un administratīvo datu triangulācija.

Papildu informācija par projektu: