Projekta nosaukums latviski: Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze

Projekta nosaukums angliski: Hesitant bodies: phenomenological analysis of the embodied experience of vaccine hesitancy

Projekta numurs:  lzp-2021/1-0360

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Uldis Vēgners (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2022. – 31.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999.70 EUR

Informācija par projektu

Par spīti globālajiem vakcinācijas panākumiem cīņā pret dažādām infekcijas slimībām, vakcinācijas centieni ir pakļauti vairākiem nopietniem izaicinājumiem, starp kuriem ir arī cilvēku pieaugošas šaubas par vakcīnām un vajadzību vakcinēties, ko PVO (Pasaules Veselības organizācija) apzīmē ar terminu “vilcināšanās vakcinēties” (vaccine hesitancy), to skaidrojot kā “vakcīnas pieņemšanas atlikšanu vai noraidīšanu par spīti vakcinācijas pakalpojumu pieejamībai”.

Lai izprastu vilcināšanās vakcinēties fenomenu, kas Latvijas publiskajā telpā ir kļuvis par īpaši saasinātu un sabiedrību šķeļošu jautājumu, ir nepieciešams ne tikai noskaidrot atsevišķus ar nevakcinēšanos saistītus lēmumus, argumentus, un psiholoģiskus mehānismus, bet arī saprast plašāko cilvēku iemiesotās dzīves pieredzes kontekstu, kurā šie lēmumi, argumenti un psiholoģiskie mehānismi ir pieņemti, izvērtēti un īstenoti. Izejot no tā, šī pētnieciskā projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas par vilcināšanās vakcinēties iemiesoto pieredzi, kuras kontekstā ir labāk saprotami cilvēku lēmumi nevakcinēties vai atlikt vakcināciju. Lai to īstenotu, tiks izmantoti jēdzieni un nošķīrumi no medicīnas fenomenoloģijas un veikts fenomenoloģiski informēts kvalitatīvs pētījums, kas radīs inovatīvas zināšanas medicīnas humanitārajās zinātnēs, kas sniegs fenomenoloģiski informētu priekšstatu par vilcināšanās vakcinēties iemiesotajām motivācijām, uzlabos sabiedrības veselības un veselības aprūpes speciālistu, kā arī valdības pārstāvju komunikāciju ar publiku, un informēs tālākus pētījumus. Pētījuma rezultāti tiks izplatīti akadēmiķiem un gala lietotājiem (sabiedrības veselības un veselības aprūpes speciālistiem, kā arī valdības pārstāvjiem) 9 brīvpieejas zinātnisku rakstu, dalības starptautiska līmeņa konferencēs Latvijā un ārzemēs ar 25 prezentācijām, 2 rakstu populārzinātniskos žurnālos, un rekomendācijas ziņojuma un video materiāla, kas satur rekomendācijas komunikācijai ar personām, kas vilcinās vakcinēties, formā.

Pētnieku komanda: vadošie pētnieki Dr. phil. Uldis Vēgners, Dr. habil. Phil. Maija Kūle un Dr. phil. Māra Grīnfelde, pētnieki Dr. phil. Andrejs Balodis un Dr. philol. Marija Semjonova-Reinholde un eksperts Tomass Stepiņš.

Projekta mājaslapa: hesitantbodies.com