Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze lzp-2021/1-0360 Uldis Vēgners
Jaunas kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu fotokatalītiskiem lietojumiem lzp-2021/1-0140 Roman Viter

Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam

lzp-2021/1-0275 Ilva Daugule

Topoloģiskie pusmetāli energoefektīvai elektronikai

lzp-2021/1-0302 Gunta Kunakova

Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954-1991

lzp-2021/1-0167 Ineta Lipša

Redzes funkcijas bērniem ar lasīšanas traucējumiem

lzp-2021/1-0219 Ilze Ceple

Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā

lzp-2021/1-0119 Valdis Bērziņš

Pilsētas apsildes sistēmas ilgtspējīga pārvaldība saskaņā ar ES paketi Fit for 55: metodoloģijas un rīka izpēte un izstrāde

lzp-2021/1-0108 Ģirts Karnītis

Novatoriskas pieejas izstrāde, lai identificētu bioloģiskos noteicošos faktorus, kas saistīti ar dzīvnieku barības efektivitātes atšķirībām aitkopībā

lzp-2021/1-0489 Ilva Trapiņa

No purīnu badošanās līdz stresu noturīgam fenotipam - atklājot mehānismus

lzp-2021/1-0522 Jānis Liepiņš

Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā

lzp-2021/1-0182 Dace Balode

Mikropeldētāju kustīguma mērīšanas metožu attīstīšana

lzp-2021/1-0470 Guntars Kitenbergs

Latvijas neizmantoto zemes dzīļu minerālmateriālu resursi inovatīvu kompozītmateriālu izstrādē fosfora atgūšanai no mazajām komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai realizētu aprites ekonomikas principus (CircleP)

lzp-2021/1-0090 Andrejs Krauklis

Jauna un efektīva pieeja medicīnisko radionuklīdu 43Sc, 44Sc un 77Sc atdalīšanai un attīrīšanai no apstarotiem metāliskiem mērķiem radiofarmaceitisko preparātu attīstībai teranostikā

lzp-2021/1-0539 Elīna Pajuste

Inovatīvo 3D displeju vizuālās efektivitātes un ergonomiskuma novērtēšanas vadlīniju izstrāde

lzp-2021/1-0399 Tatjana Pladere
Iespējošā pētniecība vienelektronu kvantu tehnoloģijām lzp-2021/1-0232 Vjačeslavs Kaščejevs

Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)

lzp-2021/1-0385 Manuels Fernandezs

Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei

lzp-2021/1-0445 Ilze France
Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai lzp-2021/1-0151 Igors Gubenko
Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1. - 1200. g.) lzp-2021/1-0163 Guntis Zemītis

Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgstpējai

lzp-2021/1-0135 Zanda Rubene
Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību lzp-2021/1-0357 Ilze Koroļeva
Inovatīvs risinājums augsta magnētiskā lauka un augstas elektriskās strāvas stabilizēšanai, izmantojot krāsu centrus dimantā lzp-2021/1-0379 Mārcis Auziņš