Projekta nosaukums latviski: Latvijas neizmantoto zemes dzīļu minerālmateriālu resursi inovatīvu kompozītmateriālu izstrādē fosfora atgūšanai no mazajām komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai realizētu aprites ekonomikas principus (CircleP)

Projekta nosaukums angliski: Unused Latvia's natural mineral resources for the development of innovative composite materials for phosphorus recovery from small municipal and industrial wastewater treatment plants to implement the principles of circular economy (CircleP)

Projekta numurs: lzp-2021/1-0090

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Projekta vadītājs: Andrejs Krauklis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999.70 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 221 568.70 EUR

Informācija par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus, videi nekaitīgus un ekonomiski izdevīgus koagulantus, kas izmantojami fosfora atgūšanā no mazām un vidējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Mērķa sasniegšanai projekts fokusēsies uz 1) koagulanta prototipa izstrādi uz Baltijas reģiona mālu, to modifikācijas produktu un srebrodolskīta bāzes; 2) koagulanta efektivitātes noteikšanu notekūdeņu attīrīšanā no fosfora savienojumiem; 3) fosfora atgūšanas efektivitātes izpēti un videi un cilvēkam drošu izmantošanas izpēti lauksaimniecībā. Papildus tiks izstrādāta tehnoloģijas pārneses stratēģija un ceļa karte tās komercializēšanai. Tiks iesaistīti jaunie pētnieki un studējošie no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Ķīmijas fakultātēm, Materiālu mehānikas institūta un RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra tādējādi paaugstinot jauno zinātnieku kompetences un nodrošinot starpdisciplinaritāti. Projekta rezultāti tiks atspoguļoti kā zinātniski raksti Scopus un/vai WOS datubāzēs, ziņojumi starptautiskās konferencēs, projekta dalībniekiem piedaloties un organizējot tās. Papildus rezultāti tiks publicēti populārzinātniskos žurnālos, sociālos tīklos un dažādos pasākumos (t.sk. Zinātnieku naktī), tādējādi aptverot plašu sabiedrības loku.

Zinātniskā grupa:

Latvijas Universitāte:

  • pētnieks/zinātniskais vadītājs Dr. Andrejs Krauklis;
  • pētniece/izpildītāja Dr. grāda kand. Rūta Ozola-Davidāne;
  • ķīmiķis/izpildītājs Dr. grāda kand. Juris Kostjukovs;
  • vadošā eksperte/izpildītāja Dr. grāda kand. Solvita Kostjukova;
  • pētnieka p.i./izpildītāja (studējošā) Ms. chem. Jūlija Karasa;
  • zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Lauris Arbidans.

Rīgas Tehniskā universitāte:

  • vadošā pētniece /izpildītāja Dr. Kamila Gruškeviča.
Pēdējās izmaiņas veiktas