Projekta nosaukums latviski: Jaunas kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu fotokatalītiskiem lietojumiem 

Projekta nosaukums angliski: Novel core-shell nanofibers formed by co-axial electrospinning for photocatalytic applications 

Projekta numurs: lzp-2021/1-0140 

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU) 

Projekta vadītājs: Roman Viter 

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Atomfizikas un spektroskopijas institūts (Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorija)  

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024. 

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR. 

Informācija par projektu šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir izstrādāt jaunas viendimensijas metāla oksīda (MOX) kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu (CSNES). Jaunajām CSNES nanšķiedrām būs magnētiskais kodols (Fe2O3) un dielektriskais apvalks (TiO2 un ZnO). CSNES struktūra, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un elektroķīmiskās īpašības būs paredzētas izmantošanai vidē kā aktīvo farmaceitisko savienojumu (APC) (paracetamola, amoksicilīna uc) fotokatalīze redzamās gaismas ierosmē. Pamatojoties uz projekta rezultātiem, jauni mehānismi metāla oksīda kodola apvalka nano šķiedras, kas veidotas, izmantojot koaksiālu elektrisko vērpšanu, pielāgojot to struktūru, elektroniskās, optiskās, magnētiskās un fotokatalītiskās īpašības pret aktīviem farmaceitiskajiem savienojumiem (paracetamols, amoksicilīns uc) tiks sasniegts. Projekta rezultāti tiks atspoguļoti 3 zinātniskās publikācijās, 3 konferences darbā un 1 Latvijas patenta pieteikumā. Turklāt tiks organizēta 1 semināra un 1 konferences sadaļa. 

Zinātniskā grupa:   

  • vadošais pētnieks/ zinātniskais vadītājs Roman Viter 

  • pētnieks (PhD)/ izpildītājs Viktoriia Fedorenko 

  • vadošais pētnieks/ izpildītājs Teodora Velchava Kirova 

  • pētnieks (PhD)/ izpildītājs Viesturs Šints 

  • zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Mikus Melderis 

  • inženieris/ izpildītājs (studējošais) Kārlis Grundšteins 

  • laborants/ izpildītājs (studējošais) Arta Zariņa 

  • laborants/ izpildītājs (studējošais) Ilva Vāvere 

Papildus informācija par projektu:  https://www.asi.lu.lv/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/jaunas-kodola-apvalka-nano-skiedras-kas-veidotas-izmantojot-koaksialu-elektrisko-verpsanu-fotokatalitiskiem-lietojumiem/