Projekta nosaukums latviski: Inovatīvs risinājums augsta magnētiskā lauka un augstas elektriskās strāvas stabilizēšanai, izmantojot krāsu centrus dimantā

Projekta nosaukums angliski: A novel solution for high magnetic field and high electric current stabilization using color centers in diamond

Projekta numurs: lzp-2021/1-0379

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Mārcis Auziņš

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Informācija par projektu:

Šis projekts uzstāda pētniecības mērķus ar ilgtermiņa perspektīvu tiešai tehnoloģiskai izaugsmei un ietekmei uz ekonomiku ar lielas pievienotās vērtības produktu radīšanas potenciālu. Šī īstermiņa projekta galvenās darbības ir vērstas uz Latvijas Universitātes kapacitātes stiprināšanu uz izcilu pētniecību balstītai sadarbībai tehnoloģiju attīstībā Eiropas līmenī. Šis projekta ietvaros tiek izveidota uz kvantu sensoru balstītu iekārta, kas ļauj stabilizēt augstu elektrisko līdzstrāvu ar augstu precizitāti. Potenciālie tālākie pielietojumi saistīti ar pētniecību un medicīnu: stabili elektromagnēti, kodolu magnētiskā rezonanse, plazmas kontrole, daļiņu plūsmu virzīšana, lielas jaudas lāzeri, elektroķīmisku reakciju kontrole. Līdz projekta beigām plānots izveidot uz kvantu sensoru balstītu iekārtu un metodi, kas pret saviem vispasaules konkurentiem izcelsies ar mērījumu jutību un precizitāti. Tā pat izveidotās iekārtas dizains potenciāli atļauj gan samazināt iekārtas izmērus, gan izmaksas, gan energopatēriņu, un tādējādi sper soli pretī komerciāliem pielietojumiem. Šī projekta mērķgrupa ir LU zinātne un tās potenciāla izaugsme. Šajā projektā attīstītās tehnoloģijas ļauj veidot sadarbību gan medicīnisku, gan inženiertehnisku pielietojumu virzienos, piem., lielu magnētisko lauku kontrolei (tieši saistīts ar strāvas stabilitāti), saglabājot to virzienu un lielumu nemainīgu, kas ir svarīgi vienam no LU partnerim CERN.

Zinātniskā grupa: Latvijas Universitātes Lāzeru centra Krāsu centru fizikas laboratorija