Projekta nosaukums latviski: Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)

Projekta nosaukums angliski: Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)

Projekta numurs: lzp-2021/1-0385

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR.

Informācija par projektu:

Projekta mērķi ir izpētīt tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” efektivitāti un pilnveidot to, izveidojot interaktīvus materiālus 7.-9. klasei un jaunus materiālus 10.-12. klasei. Programmas efektivitātes izpētei tiks veikts longitudināls pētījums (3 gadi) trīs pamatizglītības vecumposmos (1.-3., 4.-6. un 7.-9. klasēs), izmantojot eksperimentālu dizainu (trīs kontroles grupas un trīs eksperimenta grupas). Programmas pilnveidošanā papildināto un digitalizēto materiālu piemērotība un īstenojamība tiks izpētīta, pilotējot materiālus vismaz trīs izglītības iestādēs. Programmas īstenotāji – pamatskolas un vidusskolas skolotāji – tiks iesaistīti piemērotības, īstenojamības un efektivitātes izpētē, izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi.

Projekta rezultāti tiks publicēti zinātniskos izdevumos un konferencēs. Sadarbībā ar izglītības politikas veidotājiem programma “e-TAP” tiks izplatīta visā Latvijā, izmantojot arī projekta digitālo platformu. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti no pirmsskolas līdz 12. klasei Latvijas izglītības iestādēs, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.

Zinātniskā grupa: Projekta vadītājs: vadošais pētnieks Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez. Projektā piedalās vēl 3 vadošie pētnieki (Svetlana Surikova, Marc Depaepe, Tamāra Pīgozne), divi vecāki eksperti (Irina Maslo, Andrejs Mūrnieks), divi eksperti (Linda Kovaļevska, Beāte Balandīna), trīs doktoranti/doktora grāda pretendenti (Anna Sidorova, Gunita Elksne, Reinis Vējiņš) un maģistrante Patricija Keiša.

Pēdējās izmaiņas veiktas