Projekta nosaukums: Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā

Projekta nosaukums angļu valodā: Short Aβ-related peptides in the pathogenesis of Alzheimer's disease – new avenues for treatment (ShortAbeta)

Projekta numurs: lzp-2018/1-0275

Projektu finansē: Studiju un zinātnes administrācija

Projekts "ShortAbeta" attiecas uz fundamentālās zinātnes prioritātēm "Sabiedrības veselība"

Latvijas Universitātes Reģ. nr. 3341000218

Projekta realizācijas termiņš: 2018-2021

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

Projekta vadītāja: prof. Baiba Jansone
Galvenais izpildītājs: prof. Jenss Pānke
Doktora grāda pretendente: Jolanta Upīte
Maģistratūras studente: Aleksandra Gžibovska
Tehniķis: Fiona Bello
Administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

Partneris: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Galvenais izpildītājs: assoc. prof. Henriks Bīverstols
Piesaistītais eksperts: prof. Kristaps Jaudzems
Maģistratūras studente: Kristīne Kitoka

Projekta anotācija:

Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētnieki 2018. gadā uzsākuši zinātniska projekta “Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā” (Short Aβ-related peptides in the pathogenesis of Alzheimer's disease -new avenues for treatment (ShortAbeta)) īstenošanu, lai sadarbojoties spētu rast inovatīvus pētniecības risinājumus Alzheimera slimības (AD) ārstēšanā. AD ir lēni progresējoša un neatgriezeniska neirodeģeneratīva slimība. Slimības raksturīgākie simptomi ir grūtības atcerē­ties nesenus notikumus, ar laiku atmiņas pasliktināšanās progresē un pievienojas citi simptomi, kā piemērma,  apātija, depresija un trauksme, kas kopumā ietekmē personas normālu ikdienas rīcību un uzvedību. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā ar AD slimos ap 131 miljonu cilvēku, tādejādi radot ievērojamu finansiālo slogu veselības aprūpes sistēmām un kopējai pasaules ekonomikai. Pašreiz pieejamā terapija nav vērsta uz patoloģisko mehānismu būtību un nespēj nodrošināt efektīvu ārstēšanu, bet tikai daļēji mazina simptomus, īslaicīgi aizkavējot slimības turpmāko progresēšanu. Neskatoties uz lielajiem ieguldījumiem AD  II un III fāzes klīniskajos pētījumos, pēdējo 14 gadu (2004 - 2017) laikā lietošanai klīnikā nav apstiprināts neviens jauns medikaments AD ārstēšanai. Ņemot vērā lielo AD pacientu skaitu pasaulē un ilgstoši ​​efektīvas AD terapijas trūkumu, projekta īstenošanas nozīmīgums ir vērtējams kā ļoti augsts.

Atslēgas vārdi: Alzheimera slimība, demence, izpēte, ārstēšana, Abeta

Projekta mērķis un uzdevumi:

Projekta ‘ShortAbeta’ mērķis ir izpētīt īsa garuma β amiloīda (Aβ) peptīdu un ABC transportieru izmantošanas nozīmīgumu, kas veicinātu  neirofibrilāro samezglojumu un toksisko amiloīdu oligomēru  izvadīšanu no centrālās nervu sistēmas (CNS) caur hematoencefālisko barjeru, tādejādi pārtraucot toksisko peptīdu akumulēšanos CNS,  kā arī samazinot neiroiekaisumu un ar vecumu saistīto mitohondriālo disfunkciju. Šāda veida farmakoloģiskam risinājumam ir augsts potenciāls piesaistīt farmācijas uzņēmumus, kuru interese ir jaunas medikamentozās terapijas stratēģijas AD ārstēšanā.

Būtisks šī projekta aspekts ir tā pētījumos iesaistīt doktora grāda kandidātu un maģistratūras studentus. Studenti apgūs neirozinātnē pielietojamās metodes tādejādi pilnveidos zināšanas AD izpētē.

Projekta laikā iegūtie rezultāti pieejami plašākai sabiedrībai  - tos prezentēs starptautiskās konferencēs un iesniegs publicēšanai starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos. Kā arī Rīgā ir paredzēts organizēt starptautisku zinātnisku konferenci - kā daļu no konferenču sērijas ‘Transport Dementia meeting series’ un ‘Baltic Winter School series’, lai par zinātnes progresu AD pētniecībā informētu zinātniekus, studentus un sabiedrību kopumā.

Projekta sanāksme 2018. gada 10. decembrī. 

Latvijas Universitātē, Medicīnas fakultātē, Farmakoloģijas katedrā. Jelgavas iela 1, Rīga.

 

2021. gada 9. aprīlī notiks "Baltic Winter School series 2 (BWS2)" seminārs. BWS2 semināra mērķis ir informēt studentus, zinātniekus, akadēmiskos darbiniekus un sabiedrību kopumā par zinātnes progresu neirodeģeneratīvo slimību pētniecībā, apzinot iespējas un esošos šķēršļus ātrai efektīvas terapijas izveidei.

Lūdzu iepazīstieties ar BWS2 semināra programmu: TransportDementia4 (pahnkelab.eu)  

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ceļošanas ierobežojumiem, BWS2 seminārs tiek organizēts attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu – ZOOM.

Saite: 

Meeting ID: 676 9814 6090

Passcode: 921477

Reģistrēšanās semināram tiek uzsākta no 2021. gada 1. marta un noslēgsies 8. aprīlī. Tā notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās formu mājaslapā - TransportDEMENTIA meetings | Pahnke Lab.

Dalība konferencē iespējama bez maksas.

Semināra programmas ilgums ir 3 stundas. Tie dalībnieki, kuri būs reģistrējušies semināram un tajā piedalīsies pieslēdzoties ZOOM platformā saņems Apliecību, kas apliecinās 4 tālākizglītības punktu saņemšanu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konferences Organizācijas komiteju, rakstot TransportDementia@gmail.com.

Par konferenci

9. aprīlī projekta ietvaros “Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā (lzp-2018/1-0275)" tika organizēts Baltic Winter School 2 (BWS2) seminārs. BWS2 seminārs tika organizēts attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu – ZOOM.

BWS2 seminārā par zinātnes progresu neirodeģeneratīvo slimību pētniecībā prezentēja pētnieki no Latvijas Universitātes (Dr. MD., PhD Jens Pahnke, Dr.med Baiba Jansone un doktora grāda kandidāte, pētniece Jolanta Upīte), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (Dr. Henrik Biverstål un zinātniskā asistente Kristīne Kitoka) un Oslo Universitātes Klīniskās medicīnas institūta (Dr.vet.med. Mirjam Brackhan).

Seminārs pulcēja plašu studentu un zinātnieku pulku, kuru lokā bija pārstāvji no dažādām augstskolām (Latvijas Universitātes, Oslo Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, u.c.) un pētnieciskām institūcijām (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Karolinskas institūts, u.c.).

Šī semināra ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar zinātnieku (Dr. MD., PhD Jens Pahnke, Dr. med. Baiba Jansone, doktora grāda kandidātes Jolanta Upīte, Dr. Henrik Biverstål, zinātniskā asistente Kristīne Kitoka un Dr.vet.med. Mirjam Brackhan) pētījumiem par kopīgām un atšķirīgām iezīmēm neirodeģenaratīvajās slimībās, kas klausītājos raisīja lielu interesi.
 

2021. gada 20. maijā notiks "TransportDementia 4" (TD4) konference. Tās mērķis ir sniegt iespēju zinātniekiem dalīties ar pētījumiem un to rezultātiem neirodeģeneratīvo slimību pētniecībā. Konference pulcēs vadošos zinātniekus, pētniekus, pēcdokturantūras un dokturantūras studentus.

Lūdzu iepazīstieties ar TD4 konferences programmu.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ceļošanas ierobežojumiem, TD4 konference tiek organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu – ZOOM.

Saite: 

Meeting ID: 666 4794 8234

Passcode: 375157

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski un tiek uzsākta no 2021. gada 23. aprīļa un noslēgsies 19. maijā. Tā notiek, aizpildot reģistrēšanās formu.

Dalībnieki, kuri būs reģistrējušies semināram un tajā piedalīsies pieslēdzoties ZOOM platformā, saņems sertikātu, kas attiecināms 6 tālākizglītības punktiem.

Konferences programmas ilgums ir 5 stundas.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konferences Organizācijas komiteju, rakstot uz TransportDementia@gmail.com.

Par konferenci:

20. maijā projekta ietvaros “Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā (lzp-2018/1-0275)" tika organizēta TransportDementia 4 (TD4) konference. TD4 konference tika organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu – ZOOM.

Konferencē uzstājās 7 dažādu valstu zinātnieki (Latvija, Norvēģija, Somija, Polija, Amerikas Savienotās Valstis, Vācija un Ungārija). TD4 konferencē ar savu pētniecisko darbu iepazīstināji pētnieki: Ludger A. Wessjohann un Katrin Franke (Leibniz Institute for Plant Biochemistry, Vācija), Maria A. Deli (Biological Research Centre, Ungārija), Tuula Anneli Nyman (University of Oslo and Oslo University Hospital, Norvēģija), Luisa Möhle  (University of Oslo and Oslo University Hospital, Norvēģija), Jolanta Upīte (Latvijas Universitāte, Farmakoloģijas katedra, Latvija), Mariia Borovkova (University of Oulu, Somija), Sven Marcel Stefan (University of Oslo and Oslo University Hospital, Norvēģija), Maciej Lalowski (University of Helsinki, Somija; Department of Biomedical, Polija), Martin Fuhrmann (German Center for Neurodegenerative Diseases, Vācija) un Anika Hartz (University of Kentucky, ASV)). Šīs konferences ietvaros bija 3 sekcijas, kurās pētnieki prezentēja savus jaunākos atklājumus par neirodeģeneratīvo slimību patoloģisko iezīmju un dažādu jaunu kognitīvo funkciju uzlabojošo aktīvo vielu izpētē. Atsevišķa sekcija tika veltīta par jaunu metožu attīstīšanu neirodeģeneratīvo slimību saistīto proteīnu detektēšanā un kvantificēšanā.

Konference pulcēja vairāk kā 50 dalībniekus no visas pasaules (ASV, Somija, Francija, Itālija, Spānija, Portugāle, Taivāna, Slovēnija, u.c.). Konferences laikā notika intensīvas un vērtīgas diskusijas, kas raisīja jaunas sadarbības un idejas turpmākajiem zinātniskajiem pētnieciskajiem projektiem.
 

Projektā iegūtie rezultāti uzrāda, ka ABC transportieriem, piemēram, ABCB1 (P-glycoprotein), ABCC1 (MRP1) un ABCG2 (BCRP), kā arī citiem - ABCA1 un ABCA7 ir būtiska loma terapeitisko stratēģiju izstrādē neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā. Lai varētu veikt specifiskus ABC transportieru funkciju izpētes pētījumu, tika izveidots pre-klīnisks modelis -  pirmā ABCC1 humanizētā peļu līnija, tādejādi nodrošinot papildus eksprimentālās iespējas specifisku neirodeģeneratīvo slimību izpētes jautājumu risināšanai. Izveidotajam knockin peles modelim raksturīga spēcīga mRNS un šī proteīna ekspresija smadzenēs, plaušās, liesā un nierēs. Mūsu dati norāda, ka jaunradītais peles modelis ir daudzsološs metodisks rīks, lai pētītu specifisko ABCC1 transportieru funkcijas šūnās un tādējādi paātrinātu pre-klīnisko pētījumu rezultātu ieguvi.

Plašāku ieskatu projekta pētījumiem sniedz septiņi starptautiski publicēti raksti:

Abelein et al., 2020 (doi.org/10.1038/s41598-019-57143-x); Chen et al., 2020 (DOI: 10.1038 / s42003-020-0757-z); Krohn et al., 2019. gads (doi.org/10.1124/mol.119.115824); Paarmann et al., 2019. gads (DOI: 10.1016 / j.phymed.2018.11.033); Zoufal et al., 2019. gads (doi: 10.1177 / 0271678X19854541); Ceafalan et al., 2018 (https://doi.org/10.1111/jcmm.13980); Zoufal et al., 2018 (doi: 10.1177 / 0271678X18806640).

Zinātniskā sadarbības projektā tiek izstrādāts jauns analītiskais rīks, kurš ir izveidots, izmantojot attēlu analizēšanas datorprogrammu AxioVision®. Šīs kvantitatīvas metodes uzlabošana, nodrošina augstāku analizēšanas precizitāti nosakot nepareizi konformētu proteīnu – amiloīda beta – izgulsnēšanās smadzeņu audos. Dati, kuri tiek iegūti, izmantojot AxioVision®, tiek konvertēti un sagatavoti tālākai statistikas analīzei Microsoft Excel® programmā. Lai analizētu beta amiloīda peptīdu plāgu akumulēšanās izmaiņas smadzenēs, pēc nepārtrauktas 42 dienu intracerebrālas pētāmo savienojumu infūzijas, izmantojot Alzet® mikroosmotiskos sūkņus, tika izveidotas Microsoft Excel® izklājlapas, kuras ietver kalkulāciju formulas un nepieciešamos filtrus, lai aprēķinātu eksperimentālo vielu ietekmi uz plāgu skaitu un lieluma izmaiņām. Šobrīd tiek gatavota publikācija iesniegšanai starptautiski citējamā zinātniskā žurnālā par to, kā precīzāk un daudzpusīgāk analizēt amiloīda beta patoloģiju izmantojot šo jaunizveidoto analītisko rīku, tādejādi palīdzot ar izpētes metodoloģijas rīkiem Alcheimera slimības pētniecībā.

Iegūtie dati tika prezentēti LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā “Zināšanu agorā” 2020. gada 25. septembrī  (LU pētnieki izstrādā jaunu analītisku rīku Alcheimera slimības izpētei).
 

  • 14th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders, March 25-31, 2019, Lisbon, Portugal (Jolanta Upīte – stenda referāts).
  • FEBS3+ conference of Latvian, Lithuanian and Estonian Biochemical Biochemical Societies, June 17-19, 2019, Riga, Latvia (Baiba Jansone and Jolanta Upīte – mutiskie ziņojumi, Kristine Kitoka – stenda referāts).
  • 77th International Scientific Conference of the University of Latvia, Field of Medicine, February 22, 2019, Riga, Latvia (Jolanta Upīte – mutiskais ziņojums).
  • The 77th International Scientific Conference of the University of Latvia, Field of Analitical and Physical Chemistry, February 8, 2018, Riga, Latvia (Kristine Kitoka – mutiskais ziņojums).
  • Annual meetingof the Scandinavian Neuropathological Society March 21-22, 2019, Oslo, Norway.
  • 8th Amyloid Disease Annual Meeting, August 28-30, 2019, Lund, Sweden (Kristine Kitoka – stenda referāts).
  • Israeli Neuroscience Society meeting in Eilat, January 2019 (Jens Pahnke, Henrik Biverstål) and January 2020 (Henrik Biverstål).