Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā

Short Aβ-related peptides in the pathogenesis of Alzheimer's disease -new avenues for treatment (ShortAbeta)

Projekta numurs: lzp-2018/1-0275

Projektu finansē: Studiju un zinātnes administrācija

Projekts "ShortAbeta" attiecas uz fundamentālās zinātnes prioritātēm "Sabiedrības veselība"

Latvijas Universitātes Reģ. nr. 3341000218

Projekta realizācijas termiņš: 2018-2021

 

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte, Farmakoloģijas katedra
Projekta vadītāja: prof. Baiba Jansone

Galvenais izpildītājs: prof. Jenss Pānke

Doktora grāda pretendente: Jolanta Upīte
Maģistratūras studente: Aleksandra Gžibovska
Tehniķis: Fiona Bello

Administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

 

Partneris: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Galvenais izpildītājs: assoc. prof. Henriks Bīverstols

Piesaistītais eksperts: prof. Kristaps Jaudzems

Maģistratūras studente: Kristīne Kitoka

Projekta anotācija:

Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētnieki 2018. gadā uzsākuši zinātniska projekta “Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā” (Short Aβ-related peptides in the pathogenesis of Alzheimer's disease -new avenues for treatment (ShortAbeta)) īstenošanu, lai sadarbojoties spētu rast inovatīvus pētniecības risinājumus Alzheimera slimības (AD) ārstēšanā. AD ir lēni progresējoša un neatgriezeniska neirodeģeneratīva slimība. Slimības raksturīgākie simptomi ir grūtības atcerē­ties nesenus notikumus, ar laiku atmiņas pasliktināšanās progresē un pievienojas citi simptomi, kā piemērma,  apātija, depresija un trauksme, kas kopumā ietekmē personas normālu ikdienas rīcību un uzvedību. Tiek prognozēts, ka 2050. gadā ar AD slimos ap 131 miljonu cilvēku, tādejādi radot ievērojamu finansiālo slogu veselības aprūpes sistēmām un kopējai pasaules ekonomikai. Pašreiz pieejamā terapija nav vērsta uz patoloģisko mehānismu būtību un nespēj nodrošināt efektīvu ārstēšanu, bet tikai daļēji mazina simptomus, īslaicīgi aizkavējot slimības turpmāko progresēšanu. Neskatoties uz lielajiem ieguldījumiem AD  II un III fāzes klīniskajos pētījumos, pēdējo 14 gadu (2004 - 2017) laikā lietošanai klīnikā nav apstiprināts neviens jauns medikaments AD ārstēšanai. Ņemot vērā lielo AD pacientu skaitu pasaulē un ilgstoši ​​efektīvas AD terapijas trūkumu, projekta īstenošanas nozīmīgums ir vērtējams kā ļoti augsts.

Atslēgas vārdi: Alzheimera slimība, demence, izpēte, ārstēšana, Abeta

 

Projekta mērķis un uzdevumi:

Projekta ‘ShortAbeta’ mērķis ir izpētīt īsa garuma β amiloīda (Aβ) peptīdu un ABC transportieru izmantošanas nozīmīgumu, kas veicinātu  neirofibrilāro samezglojumu un toksisko amiloīdu oligomēru  izvadīšanu no centrālās nervu sistēmas (CNS) caur hematoencefālisko barjeru, tādejādi pārtraucot toksisko peptīdu akumulēšanos CNS,  kā arī samazinot neiroiekaisumu un ar vecumu saistīto mitohondriālo disfunkciju. Šāda veida farmakoloģiskam risinājumam ir augsts potenciāls piesaistīt farmācijas uzņēmumus, kuru interese ir jaunas medikamentozās terapijas stratēģijas AD ārstēšanā.

Būtisks šī projekta aspekts ir tā pētījumos iesaistīt doktora grāda kandidātu un maģistratūras studentus. Studenti apgūs neirozinātnē pielietojamās metodes tādejādi pilnveidos zināšanas AD izpētē.

Projekta laikā iegūtie rezultāti pieejami plašākai sabiedrībai  - tos prezentēs starptautiskās konferencēs un iesniegs publicēšanai starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos. Kā arī Rīgā ir paredzēts organizēt starptautisku zinātnisku konferenci - kā daļu no konferenču sērijas ‘Transport Dementia meeting series’ un ‘Baltic Winter School series’, lai par zinātnes progresu AD pētniecībā informētu zinātniekus, studentus un sabiedrību kopumā.

 

Projekta sanāksme 2018. gada 10. decembrī. 

Latvijas Universitātē, Medicīnas fakultātē, Farmakoloģijas katedrā. Jelgavas iela 1, Rīga.

"Transport Dementia meeting series 4" konference un "Baltic Winter School series 2" seminārs

Informējam, ka "Amiloīdu nedēļas" zinātnisko pasākumu ietvaros (28.09.-02.10.2020) tiks rīkota TransportsDEMENTIA (TD4) konference un  Baltic Winter School (BWD2) seminārs.

Norises datums: 30.09.2020 - 02.10.2020

Norises vieta: Latvijas Universitāte, Zinātnes māja, Alfa auditorija, Jelgavas iela 3, Rīga, Latvija

Reģistrācijas TD4 konferencei interneta vietne: http://pahnkelab.eu/transportdementia-meetings/

Foto: Dāvis Ūlands un Toms Grīnbergs