Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.05.2011
  • Aspergera sindroma izpausmes veidi
  • Studenta vajadzības studiju procesā
  • Līdzcilvēku atbalsts
  • Ieteikumi 

Aspergera sindroma izpausmes veidi

Aspergera sindroms ir indivīda attīstības traucējumi, kas izpaužas sociālās saziņas apgrūtinājumos. Indivīds vāji izprot citu cilvēku neverbālo komunikāciju (intonāciju, mīmiku, žestus), kas traucē savstarpējo mijiedarbību. Neuztverot neverbālo komunikāciju, rodas grūtības izprast arī sarunu biedra emocionālo stāvokli, kas izpaužas runā. Cilvēkam ar Aspergera sindromu runa ir monotona, vāji intonēta, tāpēc līdzcilvēkiem sarunā nav viegli izprast runātāja attieksmi gan pret paša teikto, gan sarunu biedru. Līdz ar žestikulācijas trūkumu, arī kustības var būt neveiklas. Cilvēkam ar Aspergera sindromu bieži vien intereses ir izteikti šauras, ierobežotas, taču var būt kāda atsevišķa joma, kurā cilvēks ir ļoti zinošs, kompetents. Iespējama arī diezgan jūtīga reakcija uz atsevišķiem vides kairinātājiem (skaņu, gaismu u.tml.). Ilgstoši uzturoties lielā cilvēku grupā, var rasties pastiprināts nogurums. Jāņem vērā, ka visu iepriekšminēto apstākļu dēļ mēdz būt  grūtības iedzīvoties jaunā vidē, daudzās pārmaiņas un notikumi rada trauksmi. Ļoti būtiska ir apkārtējo cilvēku sapratne un atbalsts.


Studenta vajadzības studiju procesā

Lai vieglāk būtu iekļauties studiju procesa organizācijā,  svarīgi, lai lekcijas būtu labi strukturētas. Daudz vieglāk orientēties ir tad, ja tiek dota shēma, plāns vai modelis, kas nosaka nodarbības plānojumu. Ieteicams apmeklēt studiju kursus, kas ļauj apgūt un nostiprināt sociālās prasmes. Attiecībā uz mācību formu, svarīgi, lai studijās būtu ietverti tādi uzdevumi, kuru izpilde paredz savstarpēju sadarbošanos, tādējādi attīstot komunikācijas un sadarbošanās prasmes.


Līdzcilvēku atbalsts

Līdzcilvēkiem ir svarīgi apzināties, kā Aspergera sindroms var ietekmēt savstarpējo komunikāciju, un būt saziņā saprotošiem, atbalstošiem. Cilvēkam ar Aspergera sindromu, nonākot jaunā vidē, var būt nepieciešams laiks, lai sarastu ar apkārtni, jauniem cilvēkiem. Tāpēc pirmajā tikšanās dienā labāk ir ļaut cilvēkam pierast pie līdzcilvēku klātbūtnes un komunikāciju veidot pamazām. Attīstot komunikāciju, sarunās ir ieteicams skaidri izteikt savas emocijas, jo cilvēks ar Aspergera sindromu visbiežāk emocijas sarunā neuztver.


Ieteikumi   

Par to, kas nav skaidrs, jājautā universitātes darbiniekiem. Ja lekcijās ir nepieciešams veikt audio ierakstus, to vispirms vajadzētu saskaņot ar pasniedzēju.
Ieteicams nenoslēgties un mēģināt iepazīties ar dažiem kursa biedriem. Draudzīgas saites noteikti nostiprinās arī dalīšanās ar citiem savās zināšanās. Ja sarunās ar studiju biedriem kaut kas šķiet neizprotams, vajadzētu to savstarpēji pārrunāt, lai neskaidrības izlīdzinātos.
Pirms studiju uzsākšanas vēlams būtu informēt universitāti par savām vajadzībām. Augstskolā, Studentu servisā ir pieejamas arī konsultācijas, kurās var gūt dažāda veida atbalstu.