Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju maksa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.07.2017

Studējošie ar studiju maksu studiju programmā var iepazīties savā studiju līgumā.

Studiju maksa jaunajiem studentiem tiek norādīta studiju programmas aprakstā (pamatstudijas, augstākā līmeņa studijas, doktora studijas).

 • Studējošajiem, kuri studē par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem (maksas studentiem) pēc reģistrācijas kārtējā semestra studijām, noteiktais studiju maksas maksājums jāpārskaita uz Latvijas Universitātes bankas kontu:

  Studentiem, kuri uzsāk studijas 2017./2018. akadēmiskajā gadā par personīgajiem līdzekļiem, studiju maksa par semestri jāsamaksā līdz 2017. gada 28. jūlijam.

  Rudens semestra maksājumu grafiks:
  1. maksājums līdz 30. septembrim - jābūt samaksātai 1/2 no semestra maksas;
  2. maksājums līdz 31. oktobrim - jābūt samaksātai visai semestra maksai.
  Pavasara semestra maksājumu grafiks:
  1. maksājums līdz 28. februārim - jābūt samaksātai 1/2 no semestra maksas;
  2. maksājums līdz 15. aprīlim - jābūt samaksātai visai semestra maksai.
 • Saskaņā ar “Studiju maksas atvieglojumu piemērošanas kārtību”  sekmīgiem studējošiem atsevišķos gadījumos fakultāte studiju maksu var samazināt. Uz studiju maksas samazināšanu var pretendēt arī sekmīgi studējošie I un II grupas invalīdi.

 • Valsts budžeta finansētie studenti var zaudēt budžeta finansējumu, ja viņi laikā nav nokārtojuši akadēmiskās saistības vai viņu studiju laiks pārsniedz LU Senāta noteikto ilgumu, izņemot nolikumos reglamentētos studiju pārtraukumus.