Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātniskās grupas atskaites
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2013.

Pārskats par pirmo projekta gadu (2010)

Pārskats par otro projekta gadu (2011)

Pārskats (2009 - 2012)

 

 

2013. gada 23. aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra Vinetai ARNICĀNEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē ”Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” par promocijas darbu “Sarežģītību ietekmēta programmatūras testēšana”. Zinātniskā darba vadītājs: Dr. sc. comp., Jānis Bičevskis