Ziemeļamerikas studiju centra uzdevumi: 1) izplatīt zināšanas par Ziemeļamerikas zinātni un kultūru; 2) sniegt iespēju iepazīties ar Ziemeļamerikas valstu zinātnieku teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem dažādās nozarēs; 3) iesaistīt Ziemeļamerikas valstu pētniekus un mācību spēkus zināšanu un informācijas izplatīšanā Latvijā par dažādiem aktuāliem zinātniskiem jautājumiem un tēmām kā Ziemeļamerikā, tā arī pasaulē; 4) veidot publiskās izglītības modeļus, lai iepazīstinātu ar vispārējiem demokrātijas, valsts attīstības un citiem jautājumiem kā pieaugušos, tā arī jauniešus un bērnus, izmantojot Ziemeļamerikas valstu pieredzi; 5) palīdzēt izplatīt informāciju un zināšanas par Ziemeļamerikas valstu sabiedrību, politiku, dabu, ekonomiku, kultūru, vēsturi un izglītību; 6) radīt iespējas iegūt praktiskas zināšanas biznesā, politikā, komunikācijā un izglītībā, organizējot dažādus mācību pasākumus; 7) apmainīties ar informāciju un sadarboties ar Ziemeļamerikas speciālistiem mācību plānu un programmu veidošanā un mācību procesa organizācijas attīstībā; 8) sekmēt pētnieciskos projektus, kuros piedalītos Ziemeļamerikas un Latvijas pētnieki, lai nodrošinātu aktuālu pētījumu realizāciju un palīdzēt ieviest un realizēt Latvijā mūsdienīgas pētniecības metodes.

Direktors

Viesturs Pauls Karnups