Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (LU R1MK) sniedz veselības aprūpes darba tirgū pieprasītu kvalitatīvu izglītību. Koledžas pirmsākumi saistās ar 1902. gadu, kad darbu Rīgā uzsāka vecmāšu skola. Laika gaitā mainījušies gan mācību iestādes nosaukumi, gan paplašinājies apgūstamo profesiju skaits. No 2019.gada 1.jūlija koledža veiksmīgi turpina darbu kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Koledža sadarbojas ar vairāk nekā 200 prakses bāzēm, nodrošinot prakses vietas visiem studentiem. Vairumam studentu prakses laikā iepazītā veselības aprūpes iestāde kļūst arī par pirmo darba vietu. Studijas LU R1MK ir finansētas no valsts budžeta. Atsevišķās studiju programmās pieejamas maksas vietas. Blakus koledžai atrodas mājīga dienesta viesnīca. Koledža īsteno mācību mobilitātes Erasmus+ studentiem un personālam.

Lai studētu koledžā, jābūt iegūtai vidējai izglītībai.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas:

  • Ārsta palīgs (3 gadi)
  • Farmaceita asistents (2,5 gadi)
  • Vecmāte (3 gadi)
  • Māsa (2 gadi)*

* sadarbībā ar LU tiek nodrošināta studiju turpināšana LU Medicīnas fakultātē profesionālā bakalaura programmā “Māszinības”

Profesionālās vidējās izglītības programmas:

  • Zobu tehniķis (2,5 gadi)
  • Zobārsta asistents (2 gadi)

Arodizglītības programmas:

  • Māsas palīgs (1 gads)
  • Aprūpētājs (1 gads)

LU R1MK ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur var iegūt zobu tehniķa kvalifikāciju un aprūpētāja profesiju, kā arī vienīgā koledža Latvijā, kas piedāvā apgūt vecmātes profesiju.

Studiju process koledžā ir maksimāli pietuvināts katras iegūstamās profesijas reālajai darba videi: topošie farmaceita asistenti praktizējas koledžā iekārtotajā aptiekas modelī; ārsta palīgi profesionālās iemaņas nostiprina neatliekamās palīdzības automašīnas modelī, kas aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām; zobu tehniķi zobu protezēšanā izmanto trīsdimensiālās CAD CAM tehnoloģijas; zobārsta asistenti koledžā apgūst četrrocīgā darba pamatus pirmsklīnikas kabinetos. Vecmātes, māsas, māsas palīgi un aprūpētāji pirmo praktisko pieredzi iegūst simulācijās balstītās studijās – ar mūsdienīgiem manipulāciju modeļiem un aprūpes iekārtām. Koledžas mācībspēki ir nozares profesionāļi un praktiķi.

Koledžas Facebook lapa
 

Direktore Inta Miķele