Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža sniedz veselības aprūpes darba tirgū pieprasītu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. Koledža sadarbojas ar vairāk nekā 200 prakses bāzēm, nodrošinot prakses vietas visiem studentiem. Vairumam studentu prakses laikā iepazītā veselības aprūpes iestāde kļūst arī par pirmo darba vietu.

Studijas LU R1MK ir finansētas no valsts budžeta.

100 m attālumā no koledžas atrodas dienesta viesnīca.

Personas ar vidējo izglītību, studējot koledžā, var iegūt šādu profesionālo kvalifikāciju:

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās:

  • Ārsta palīgs (3 gadi)
  • Farmaceita asistents (2,5 gadi)
  • Vecmāte (3 gadi)
  • Māsa (3 gadi)

Profesionālās vidējās izglītības programmās:

  • Zobu tehniķis (2,5 gadi)
  • Zobārsta asistents (2 gadi)

Arodizglītības programmās:

  • Māsas palīgs (1 gads)
  • Aprūpētājs (1 gads)

Studijas Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā ļauj turpināt izglītību citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Studiju process koledžā ir maksimāli pietuvināts katras iegūstamās profesijas reālajai darba videi: topošie farmaceita asistenti jau studiju sākumā praktizējas klientu apkalpošanā aptiekā koledžā iekārtotajā aptiekas modelī; ārsta palīgi profesionālās iemaņas nostiprina neatliekamās palīdzības  automašīnā – modelī, kurā visas iekārtas pilnībā atbilst NMP dienesta auto modernākajām tehnoloģijām; zobu tehniķi zobu protezēšanā izmanto trīsdimensiālās CAD CAM tehnoloģijas u.c.

Koledžas pirmsākumi saistās ar 1902. gadu, kad darbu Rīgā uzsāka vecmāšu skola. Laika gaitā  mainījušies gan mācību iestādes nosaukumi, gan paplašinājies apgūstamo profesiju skaits. No 2019. gada 1. jūlija koledža veiksmīgi turpina darbu kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Direktore Inta Miķele