Ar Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) 2018.gada 20.decembra senāta lēmumu LU Indijas studiju un kultūras centrs un LU Komplementārās medicīnas centrs tika reorganizēti, izveidojot LU Starptautisko Indijas studiju institūtu (turpmāk - institūts). Institūts ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība fundamentālu un lietišķu pētījumu organizēšanai medicīnas un humanitāro zinātņu nozarēs, kā arī studentu un docētāju akadēmiskās apmaiņas veicināšanai starp Latviju un Indiju.

Institūta darbības mērķi ir:

  • sekmēt ar Indiju saistītu jautājumu izpēti, veidot un īstenot izglītības programmas, zinātniskus pētījumus gan Latvijā, gan Indijā un citās valstīs;
  • apvienot un atbalstīt LU mācībspēku un studentu aktivitātes Indijas studiju jomā;
  • piesaistīt projektus, piedāvājot tiem vienotu atrašanās vietu, kopīgi izmantojamu infrastruktūru un publicitāti;
  • vairot Latvijas sabiedrības zināšanas par mūsdienu Indijas zinātni, kultūru, biznesu un politiku;
  • organizēt pētnieciskās un izglītības aktivitātes;
  • izveidot un uzturēt datu bāzi par aktivitātēm Latvijā, kas saistītas ar Indijas zinātni un kultūru.

Studiju un Pētījumu virzieni

Institūts veic pētījumus tradicionālo ar Indiju saistīto zinātņu (tradicionālās medicīnas, jogas, mūzikas, valodu u.c.) jomās kā arī īsteno profesionālās pilnveides programmu “Ājurvēdas izglītības pamati” un dažādas tālākizglītības un mūžizglītības programmas – valodas (bengāļu, hindi, persiešu (farsi), sanskritu), jogas, Indijas klasiskās mūzikas u.c.

Direktors

Dr. med. Valdis Pīrāgs