Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts (FSI) ir zinātniska institūcija, kurā tiek pētītas filozofijas aktualitātes un vēsture, kultūras un sabiedrības norises. Institūta darbība ietver zinātnisku grāmatu un rakstu izstrādi un publicēšanu, zinātnisku žurnālu sagatavošanu, līdzdalību zinātniskās konferencēs un semināros, populārzinātniskos pasākumos un diskusijās, socioloģisku pētījumu veikšanu, zinātnisku projektu izstrādi un realizāciju.

Vēsture

LU Filozofijas un socioloģijas institūta aizsākumi meklējami jau gandrīz trīsdesmit gadus senā pagātnē – 1981. gadā, kad tas tika iekļauts Latvijas Zinātņu akadēmijā ar nosaukumu Filozofijas un tiesību institūts.

1991. gadā institūts mainīja savas darbības profilu un tika pārdēvēts par Filozofijas un socioloģijas institūtu. 1998. gadā institūts tika integrēts Latvijas Universitātē kā patstāvīga juridiska persona, kuras zinātnisko darbību pārraudzīja Latvijas Universitāte, taču tas joprojām atradās LR Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā.

Līdz ar 2006. gadu Filozofijas un socioloģijas institūts ar LU Senāta lēmumu tika pārveidots par LU aģentūru un līdz 31.12.2015 funkcionēja kā Latvijas Universitātes dibināta aģentūra "LU Filozofijas un socioloģijas institūts". Sākot ar 01.01.2016 LU FSI tiek konsolidēts un pārdēvēts par "Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Pētījumu virzieni

LU Filozofijas un socioloģijas institūts veic pētniecību humanitāro un sociālo zinātņu jomās. Zinātniskā darbība organizēta divos tematiskajos lokos – filozofijā un socioloģijā.

Filozofisko pētījumu tēmas:

  • Latvijas filozofiskās domas un ideju vēstures pētījumi
  • Rietumu mūsdienu filozofijas virzienu pētījumi, klasisko darbu tulkošana
  • Reliģijas filozofija un akadēmiskā reliģijpētniecība

Sociālo zinātņu pētījumu virzieni:

  • Etnopolitika, etniskās attiecības un sabiedrības integrācija
  • Starptautiski socioloģiski salīdzinoši pētījumi
  • Migrācijas procesu izpēte
  • Jaunatnes un izglītības pētniecība
  • Sociālā atstumtība
  • Sabiedrības veselības sociālo aspektu izpēte
  • Mutvārdu vēsture, tās resursu izmantošana mūsdienu kultūras sociālo un identitātes procesu analīzē

Direktore

Dr.h.filoz. Maija Kūle