Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts (FSI) ir zinātniska institūcija, kurā tiek pētītas filozofijas aktualitātes un vēsture, kultūras un sabiedrības norises. Institūta darbība ietver zinātnisku grāmatu un rakstu izstrādi un publicēšanu, zinātnisku žurnālu sagatavošanu, līdzdalību zinātniskās konferencēs un semināros, populārzinātniskos pasākumos un diskusijās, socioloģisku pētījumu veikšanu, zinātnisku projektu izstrādi un realizāciju.

Direktore

Dr.h.filoz. Maija Kūle