LU Akadēmiskā bibliotēka (dibināta 1524. gadā) ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā, vēsturiskās atmiņas glabātāja, mūsdienu kultūrtelpas veidotāja un mācību bāze studentiem, kā arī būtiska avotu krātuve kultūrvēsturiskiem pētījumiem, ko veic LU institūti un fakultātes.

LU Akadēmiskās bibliotēkas kopējais krājums ir 3,3 miljoni informācijas resursu vienību. Tās rokrakstu kolekcija aptver laika posmu no 13. gadsimta līdz  mūsdienām. Misiņa bibliotēka, LU Akadēmiskās bibliotēkas atsevišķa un nozīmīga daļa, kas dibināta 1885.gadā, ir pilnīgākā latviešu literatūras krātuve pasaulē. Bibliotēkā darbojas informācijas centri, kas atvērti jaunām idejām un paplašina savstarpējās attiecības izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas jomā starp Latviju un Austriju, Šveici, Ukrainu, Gruziju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju un Uzbekistānu.

Direktore

Dr.h.c.philol. Venta Kocere