Akadēmiskā Dzīve Nr. 56, 2020/2021 – vāks 

Akadēmiskā Dzīve Nr. 56, 2020/2021 – žurnāla pilns teksts 

 

SATURS

Mihails Hazans

Latvijas diasporas un remigrācijas apjoma novērtējums: metodoloģiskās pieejas un galvenie atzinumi

Diasporas apjoms jānovērtē ar tiešām metodēm, izmantojot datus par valstspiederīgo un bijušo valstspiederīgo, kā arī Latvijā dzimušo personu un to pēcteču skaitu ārvalstīs

 

Inta Mieriņa

Diasporas tīklošanās prakses un piesaistes faktori mūsdienās

Ir svarīgi piesaistīt kaut vai vienam pasākumam vai aktivitātei, kuras laikā jaunietis iepazīstas ar citiem vietējiem latviešiem, nonāk dažādās kontaktu listēs vai Facebook grupās

 

Ilze Koroļeva

Piederības izjūta un atgriešanās plāni: kas mainījies Latvijas diasporā?

Varbūtība, ka neplāno vairs atgriezties vai pieļauj iespēju atgriezties vecumdienās, ir nozīmīgi augstāka emigrantiem, kas atsvešinājušies no latviskā un nejūtas piederīgi Latvijai

 

Daina Grosa

Kādā valodā runā diaspora? Valodas situācijas dinamika

Valsts piedāvātie dažādie atbalsta pasākumi diasporā dzīvojošām ģimenēm valodas uzturēšanas, kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomā stiprina diasporas piederības sajūtu

 

Ieva Reine

Veselības aprūpe Latvijā: kāda ir ģeogrāfijas ietekme uz diasporas izvēli?

Pētījuma rezultāti liecina: iespējas veikt profilaktiskās apskates, saņemt speciālista un ģimenes ārsta konsultācijas veido ciešu saikni ar Latviju un veicina transnacionālu dzīvesveidu

 

Maija Krūmiņa

Atgriešanās zaudētajā paradīzē: trimdas (diasporas) latviešu dzimtenes apciemojumi

Tik daudzi trimdā pavadītie gadi daļā trimdas latviešu radīja disonansi starp vietas identitāti un piesaisti, kas noteikti iespaidoja lēmumu par pilnīgu atgriešanos vai neatgriešanos

 

Lilita Zaļkalne

Brīvība kā trimdas sociāldemokrātu politiskā balss – pirmie gadi (1948–1954): īss ieskats

LSDSP nepadevās vilinājumiem un spiedieniem, bet ieturēja savu virzienu visus gadu desmitus. LSDSP un Brīvība deva skaidru pretsvaru trimdas konservatīvajai politiskai nosliecei

 

Kārlis Kangeris

Büro für heimatvertriebene Ausländer (19521964): latviešu bēgļi Rietumvācijā un to loma biroja darbībā

Gan vāca un publicēja informāciju par stāvokli un notikumiem Austrumu bloka valstīs, gan uzraudzīja bēgļu grupas, izmantojot pašu bēgļu organizatoriskos un personāla resursus

 

Ģirts Zēgners

Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība (ELJA) – vēsture un nozīme

ELJA kongresos sarunu valoda bija latviešu. Sākumā populārs bija sauklis PPP (pulcēties – priecāties – precēties), vēlākos gados to papildināja ar vēl vienu P – par politiku

 

Ojārs J. Rozītis

Īpašā sala Minsteres Latviešu ģimnāzija – bijušā skolēna piezīmes

Sava veida spītīgs latviskums „minsteriešiem” piemita. Taču drīzāk saistījās ar skolas un internāta dzīves neformālo pusi. Spilgtāk atmiņā palikuši neoficiālie dziedāšanas vakari

 

Kristīne Beķere

Latviešu trimdas nozīmīgākās politiskās akcijas: Baltijas brīvības un miera kuģa (1985) piemērs

Salīdzinot šīs akcijas iegūto publicitāti ar citām trimdā īstenotām plašām politiskām akcijām, gan ir jāņem arī vērā tehnoloģiju attīstība un informācijas aprites uzlabošanās

 

Sergejs Kruks

Uzticības, sadarbības un vienotības konceptu izpratne Nacionālajā attīstības plānā

Sadarbība iespējotu politikas un ekonomikas problēmu risināšanu. Bet nepārliecina, ka pasivitātes cēloņi būtu meklējami indivīda psiholoģijā un labojami socializācijas procesā

 

Einārs Cilinskis, Gaidis Klāvs, Jānis Reķis

Latvijas klimata un enerģētikas politikas mērķi, risinājumi un analīzes metodes

Ievērojot modelēšanas rīku dažādību, ja iespējams un citas metodes nav acīmredzami labākas, priekšroka jādod metodēm un rīkiem, kas jau iepriekš izmantoti Latvijas pētījumos

 

Vents Sīlis

Patiesības loma postpatiesības apstākļos

Mediji mirst kopā ar patiesību – ja tie vairs nespēj pastāvēt par savu redakcionālo neatkarību un nošķirt patiesu informāciju no postpatiesības, to eksistencei vairs nav jēgas

 

Rūdolfs Reinis Vītoliņš

Etiopiešu maltīte kā sakrālās ainavas veidošanas līdzeklis Hērodota Vēsturē

Kambīsa vēlme sasniegt Etiopiju, tikt pie tās ēdiena ir barjeras starp mirstīgajiem un nemirstīgajiem pārkāpums. Tie ir dievi, kas var sasniegt etiopiešus un to maltīti, nevis cilvēki

 

APSKATI

Baiba Bela
Latvijas emigrantu kopienas – Latvijas zinātnieku pienesums starptautiskās migrācijas pētniekiem

Aija Priedīte
Sapņiem te nebija vietas

Juris Pupčenoks
Politiskā liberālisma novērtējums Latvijā

Māra Zirnīte
Valentīnes Lasmanes gadsimta stāsts

Aija Priedīte
Trimdinieka dzīves tēlojums Astrīdas Stankes romānā How long is exile?

Kristīne Tjarve
Vienkārši par sarežģīto jeb par komunikācijas nozares dziļumu

Voldemārs Hermanis
Andra Grīnberga drukātais vārds

Ainārs Dimants
No Jāņa līdz Jānim. Katram bija savs Jānis Stradiņš

Dainis Mjartāns
Alberts Spoģis devies mūžībā

 

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums

Akadēmiskā vienība Latviete

Studentu biedrība Fraternitas Rusticana

 

IN THIS ISSUE