V Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 28.–29. jūnijā, pulcēs vairāk nekā 1000 dalībnieku. Diskusijās par zinātnes ietekmi, zaļo pārveidi un digitālo transformāciju piedalīsies arī Latvijas Universitātes zinātnes personības.

Programmā tiek veiktas izmaiņas un papildinājumi, sekot līdzi izmaiņām var kongresa mājaslapā.

27. jūnijs

10.00–17.00 Vizītes Latvijas zinātniskajās institūcijās

Durvis kongresa dalībniekiem un citiem interesentiem vērs zinātniskās institūcijas. Arī LU aicina apmeklēt LU Akadēmisko centru, kur būs lieliska iespēja plašāk iepazīt modernās laboratorijas un auditorijas, novērtēt Rīgas panorāmu un satikt zinātniekus. Vairāk informācijas un reģistrēšanās.

18.30–22.00 V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa svinīgā atklāšana

2023. gada 27. jūnijā plkst. 18.30 notiks Kongresa svinīgā atklāšana kultūras un izklaides centrā – Hanzas perons

 

28. jūnijs

9.30–10.30 Kongresa atklāšanas plenārsesija (Ziedoņa zāle)

Kurš pirmais atradīs Latvijas nākotni – zinātnieki vai mākslīgais intelekts?

Kāda būs nākotnes sabiedrība, kā sagatavoties un pielāgoties nākotnes klimatam un videi un kādi ir mūsdienu un nākotnes galvenie izaicinājumi? Šie un citi jautājumi caurvīs Kongresa atklāšanas plenārsesijas diskusijas, kuru centrā būs Latvijas zinātne šodien un rīt.

Atklāšanas plenārsesijā dažādu jomu un nozaru pārstāvji pievērsīsies plaša tvēruma jautājumiem, piemēram, kā zinātnei un zinātniekiem mūsu nākotni padarīt šķietami labāku, ar to palielinot iespējamību, ka nākotne būs mums – sabiedrībai – un mūsu planētai labvēlīgāka.

Diskusijā piedalās: LU profesors Andris Ambainis.

10.00–17.00 Latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijas (Konferenču centra C+D zāle)

Augstākās izglītības, zinātnisko institūciju, pētniecības organizāciju un uzņēmumu izstrādāto vai adaptēto izglītības un zinātnes tehnoloģiju (simulācijas, lietotnes, izglītojošās spēles) demonstrācijas.

10.00–17.00  Stenda referātu prezentācijas (ātrijs)

Zinātnieku, doktorantu un studentu prezentācijas par saviem pētniecības rezultātiem dažādās zinātnes nozarēs.

11.–12.30 Ilgtspējīga un droša Latvijas energoapgāde: kādai jābūt viedai energosistēmai Latvijā un kā to izveidot? (Ziedoņa zāle)

11.30–12.30 Paneļdiskusija: Kā Latvijai izveidot zaļo enerģētiku?

Paneļdiskusijā tiks apskatīts plašs spektrs jautājumu, tostarp inovācijas ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kodolenerģētikas loma Latvijā nākotnē, kodoltermiskās sintēzes un saules tehnoloģiju PV attīstības perspektīvas, kā arī institūciju loma zaļās pārveides procesos.

Diskusijā piedalās: Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Andris Šternbergs, LU asociētā profesore un vadošā pētniece Elīna Pajuste

13.30–15.00 Industrija 5.0 un Sabiedrība 5.0 (Ziedoņa zāle)

Starpdisciplinārs skatījums uz digitalizācijas procesiem, tostarp mākslīgo intelektu.

Plenārsesijā uzmanība tiks pievērsta jautājumiem: Ko mēs varam sagaidīt no Industrija 5.0 Eiropā un Latvijā? Kādas pārmaiņas tas varētu radīt mūsu sabiedrībā?

Paneļdiskusijā piedalās: LU Cietvielu fizikas institūta direktors Andris Anspoks, LU profesors Andris Ambainis

17.00–18.00 Science Slam konkurss (Ziedoņa zāle)

Konkurss doktorantiem un doktora zinātniskā grāda pretendentiem.

 

29. jūnijs

9.00–10.30 Vai pietiek resursu pārtikušai Latvijai? (Ziedoņa zāle)

9.30–10.30 Paneļdiskusija: Vai bioekonomika ir sabiedrības drošības pamats?

Paneļdiskusijā tiks runāts par Zaļā kursa ietekmi uz ražošanu, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu ietekmi uz ražošanu un ražošanas ietekmi uz klimata pārmaiņām, kā arī bioloģisko daudzveidību Latvijā un kā to ietekmē ražošana.

Piedalās: LU pētniece Anna Stikāne

10.00–17.00 Stenda referātu prezentācijas (ātrijs)

Zinātnieku, doktorantu un studentu prezentācijas par saviem pētniecības rezultātiem dažādās zinātnes nozarēs.

11.00–12.30 Paneļdiskusija: Digitalizācija un cilvēks (Ziedoņa zāle)

Šajā sesijā dalībnieki pievērsīsies digitalizācijas nākotnes redzējumam Latvijā un tam, kādas tehnoloģijas un cik lielā mērā mēs izmantosim nākotnē. Papildus tiks pārrunāts, kādus izaicinājumus digitalizācija varētu radīt un kā veicināt tehnoloģiju attīstību sabiedriskā labuma vairošanai.

Diskusiju ietvaros paneļdiskusijas dalībnieki arī izvērtēs digitālo tehnoloģiju potenciālu latviešu kultūras popularizēšanā, identificējot gan vajadzības, gan iespējas šajā jomā.

Piedalās: LU asociētā profesore, vadošā pētniece Signe Mežinska, LU profesors Ivars Austers, LU asociētais profesors Uldis Bojārs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone.

10.30–15.30 Stenda referātu prezentācijas

Zinātnieku, doktorantu un studentu prezentācijas par saviem pētniecības rezultātiem dažādās zinātnes nozarēs.

11.00–12.30 Paneļdiskusija: Digitalizācija un cilvēks (Ziedoņa zāle)

Šajā sesijā dalībnieki divās atsevišķās paneļdiskusijās pievērsīsies digitalizācijas nākotnes redzējumam Latvijā un tam, kādas tehnoloģijas un cik lielā mērā mēs izmantosim nāktonē. Papildus tiks pārrunāts, kādus izaicinājumus digitalizācija varētu radīt un kā veicināt tehnoloģiju attīstību sabiedriskā labuma vairošanai.

Diskusiju ietvaros paneļdiskusijas dalībnieki arī izvērtēs digitālo tehnoloģiju potenciālu latviešu kultūras popularizēšanā, idenitificējot gan vajadzības, gan iespējas šajā jomā.

Piedalās: LU asociētā profesore, vadošā pētniece Signe Mežinska, LU profesors Ivars Austers, LU asociētais profesors Uldis Bojārs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone, LU vadošais pētnieks Andrejs Vasiļjevs.

11.00–12.30 Ko zinātnes ietekme nozīmē jaunajiem zinātniekiem? (Konferenču centra A+B zāle)

Sarunas par zinātnes ietekmi un karjeru zinātnē no jauno zinātnieku skatupunkta.

Piedalās: LU Ķīmijas fakultātes vadošais pētnieks Eduards Baķis, LU doktorante Laura Bužinska

13.30–15.00 Kā gudri pelnīsim zaļajā ekonomikā? (Konferenču centra C zāle)

Uzstājas kongresa Zinātniskās komitejas izvēlēti stenda referātu autori: LU docents Oskars Purmalis

13.30–15.00 Pelnošā zinātne: zinātnes finansējuma un akadēmiskās ataudzes risinājumi Igaunijā. Vienradži pētniecībā (Ziedoņa zāle)

14.00–15.00 Paneļdiskusija: Zinātnes komercializācija un akadēmiskā ataudze

Intervē: LU Bioloģijas fakultātes un LU Cietvielu fizikas institūta pētniece Ilze Dimanta

Piedalās:  Bioloģijas fakultātes pasniedzēja Anna Ramata-Stunda

13.30–15.00 Kā digitalizācija var palīdzēt veidot demokrātisku Latviju? (Konferenču centra A zāle)

Šajā apaļā galda diskusijā jautāsim, kā rast līdzsvaru starp digitālizācijas ieguvumiem un riskiem, īpaši izceļot Latvijas kontekstu. Saruna būs daudzslāņaina – runāsim par to, kas ir digitālā demokrātija, vai mums to vajag un ko tā varētu nozīmēt Latvijas iedzīvotājiem, viņu attiecībām vienam ar otru un pašapzināšanos nākotnē. Jautāsim kāds izskatīties ‘digitālais latvietis’ (‘homo digitalis’), nepiemirstot sociālās nevienlīdzības šķautni un mūsu kolektīvo atmiņu par pagātnes notikumiem. Diskusijas laikā dalībnieki pievērsīsies arī līdzdalības rīkiem kā tādiem - kā tie izskatās, ko tie dara un kuri no tiem būtu derīgākie demokrātijai Latvijā. Tajā pašā laikā jautāsim, kādi ir ar digitalizāciju saistītie drošības riski, un ko varam darīt, lai tos mazinātu.

Piedalās: LU asociētais profesors Ivars Ijabs

15.30–16.30 Noslēguma plenārsesija (Ziedoņa zāle)

Pirms Kongresa noslēguma sesijas Science Slam laureātu apbalvošana!

Noslēguma sesijā Kongresa Zinātniskā komitejas pārstāvji apkopos Kongresa laikā uz skatuvēm izskanējušo, kā arī iezīmēs to virzienu, kurā zinātnei virzīties nākotnē.

Dalīties

Saistītais saturs

LU aicina zinātniekus, studentus un uzņēmējus apmeklēt Akadēmisko centru
26.06.2023.

LU aicina zinātniekus, studentus un uzņēmējus apmeklēt Akadēmisko centru

Cik dārgi būt zinātniekam? Ekspertu pārdomas par izdegšanu, ziedošanos un profesijas prestižu
20.06.2023.

Cik dārgi būt zinātniekam? Ekspertu pārdomas par izdegšanu, ziedošanos un profesijas prestižu