Ulva ģints aļģes
Ulva ģints aļģes, kas izmantojamas iepakojuma ražošanā

Latvijas Universitātes (LU) Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts sadarbībā ar partneriem no Vācijas, izmantojot aprites cikla novērtēšanas metodi (LCA), jaunā pētniecības projektā vērtēs makroaļģu audzēšanas ietekmi uz vidi, kā rezultāti kalpos ilgtspējīga iepakojuma ražošanai.

Projekta "Aprites cikla novērtējums makroaļģu audzēšanai sauszemes baseinos, lai ražotu iepakojamo materiālu" galvenais mērķis ir kvantitatīvi noteikt ietekmi uz vidi, kas saistīta ar Ulva ģints aļģu audzēšanu sauszemes kultivēšanas baseinos un novērtēt tās ekoloģisko dzīvotspēju iepakojuma materiālu ražošanai. Pētījumā tiks izmantota LCA metode, lai analizētu visu ražošanas ķēdi no audzēšanas līdz produkta izstrādei laboratorijas mērogā.

Galvenie projekta pasākumi notiks dažādās institūcijās, tostarp Latvijas Universitātē, Alfrēda Vegenera institūtā un Brēmerhāfenes Lietišķo zinātņu universitātē. Šīs aktivitātes ietver maģistrantūras studenta noslēguma darba vadīšanu, makroaļģu audzēšanas ietekmes uz vidi novērtēšanu, zināšanu apmaiņu vizīšu veidā starp Latvijas un Vācijas institūcijām, datu vākšanu LCA, kā arī projekta rezultātu izmantošanu akadēmisko publikāciju un maģistra darbu izstrādē.

Projekta laikā LU pārstāve Karīna Bāliņa 2023. gada 7. septembrī vadīs viessemināru Alfrēda Vegenera institūta Helmholca Polāro un jūras pētījumu centrā. Šī semināra mērķis ir izplatīt projekta rezultātus un veicināt diskusijas par ilgtspējīgu iepakojumu un biomateriāliem.

Makroaļģu audzēšanas iepakojuma ražošanai LCA novērtējums sniegs būtiskus datus par šī pētījuma ietekmi uz vidi un palīdzēs izprast audzēšanas procesa ilgtspēju. Turklāt tā rezultāti būs interesanti ilgtspējīga iepakojuma un biomateriālu nozarei, kā arī makroaļģu audzēšanas pētniekiem visā Eiropā.

Projekts, kas ilgs no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 15. novembrim, taps sadarbībā ar Brēmerhāfenes Lietišķo zinātņu universitāti un Alfrēda Vegenera institūta Helmholca Polāro un jūras pētījumu centru no Vācijas.

Finansiālais atbalsts: Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

Šo Baltijas-Vācijas Universitāšu sadarbības biroja projektu atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas līdzekļiem.

Vairāk informācijas: Karīna Bāliņa (karina.balina@lu.lv).

Dalīties

Saistītais saturs