Fizikas grāmatu plaukts
© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Sadarbojoties Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniekiem, fizikas skolotājiem un Latvijas Fizikas skolotāju asociācijai, šobrīd izstrādāti un aprobēti “Fizika I” kursa metodisko materiālu pirmo 45 stundu plāni tematos “Elektrostatika”, “Līdzstrāva” un “Gravitācijas lauks un kustība”.

Valsts izglītības satura centra finansēto projektu par “Fizika I” materiālu izveidi vada LU Fizikas nodaļas vadītājs Guntars Kitenbergs. Metodiskos materiālus veido 12 fizikas skolotāju satura komanda LU pētnieka un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotāja Ģirta Zāģera vadībā, zinātnisko recenziju veic Fizikas nodaļas pētnieki, bet aprobāciju organizē LU Fizikas izglītības pētniecības katedra docentes Ineses Dudarevas vadībā, cieši sadarbojoties ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju un tās vadītāju Ludmilu Belogrudovu.

“Komanda strādā pie materiāliem. Pastāvīgi komunicējam ar priekšmeta skolotājiem, satiekoties semināros, kā arī citiem nozares ekspertiem, lai izveidotie materiāli būtu pēc iespējas lietderīgi skolotājiem. Komanda zina, ka mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt gan pieredzējušiem, gan arī tikko darbu sākušiem kolēģiem, un ar šo mērķi prātā darbs tiek darīts,” par materiālu izstrādes procesu saka Ģ. Zāģeris.

Reizi mēnesī tiek organizēti aprobācijas semināri, kuros skolotāji iepazīst un pēc kritērijiem izvērtē izveidoto materiālu, kā arī iesaka tā pilnveides iespējas. Arī autori piedalās semināros, atbildot uz semināru dalībnieku jautājumiem un diskutējot. Par skolotāju lielo interesi liecina apmēram 40 fizikas skolotāji, kas no visas Latvijas reizi mēnesī sestdienās piedalās klātienes semināros, ieguldot savu laiku, zināšanas un pieredzi, lai materiāli taptu pēc iespējas labāki un noderīgāki.

Būtiski, ka dalībnieku vidū ir gan jauni, gan pieredzējuši skolotāji arī ar pieredzi mācību materiālu aprobācijā, turklāt pārstāv dažāda tipa skolas – valsts ģimnāzijas, pilsētu un lauku vidusskolas, profesionālās vidējās izglītības iestādes. Par šāda aprobācijas procesa vērtību liecina skolotāju atbildes uz jautājumu par būtiskāko semināros. Daži piemēri:

  • Iespēja iepazīties ar materiāliem; saprast, ka eju pareizajā virzienā ar programmu, un būs atbalsts, kas ļauj cerīgi skatīties nākotnē
  • Iespēja runāt ar autoru par materiālu, dzirdēt pieredzi.
  • Komunikācija ar fizikas skolotājiem un labu materiālu aprobācija.
  • Iespēja sadarboties ar kolēģiem, pārrunāt reālo dzīvi skolā, redzēt topošo materiālu un dot ieguldījumu materiāla labākai tapšanai.

Projekta komandai ir svarīgi, ka sagatavotais materiāls būs lietojams praksē un par to savu izvērtējumu sniedz potenciālie materiāla lietotāji.

Jāpiebilst, ka būtisks atbalsts materiālu izstrādes uzsākšanai ir bijis Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) kopā ar sadarbības partneriem pagājušā gada nogalē Latvijas Valsts augstākajām amatpersonām paustais aicinājums “Nodrošināt iespēju katram skolēnam Latvijā kvalitatīvi apgūt Fiziku”.

“Izstrādātie Fizika I metodiskie materiāli būs profesionāls, praktisks ikdienas atbalsts skolotājiem. Tas samazinās laiku, kas skolotājiem jāiegulda gatavojoties stundām un ļaus to izmantot jēgpilnāk, iedziļinoties katras klases specifikā,” vērtē LETERA prezidents Normunds Bergs.

Projekta kontekstu ilgtermiņa perspektīvā iezīmē Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko: “Pilnveidotā mācību satura ieviešanas procesā ir būtiski rast risinājumus tiem izaicinājumiem, kurus pedagogi ir identificējuši šo iepriekšējo divu mācību gadu laikā. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem centrs virzās ne tikai uz daudzveidīgu resursu piedāvājumu fizikas mācību priekšmetā, bet arī plašu ekspertu – pedagogu, mācībspēku un izglītības satura speciālistu sadarbību dažādos līmeņos, lai veidotu ilgtspējīgu metodiskā atbalsta sistēmas modeli.”

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros. Ja Jums rodas jautājumi, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu fizika@lu.lv vai zvanot 67033828.

Dalīties

Saistītais saturs

Uzsākta metodisko materiālu komplekta izveide kursam "Fizika I"
24.08.2022.

Uzsākta metodisko materiālu komplekta izveide kursam "Fizika I"