Konferences "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši" nodarbībā. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) ir parakstījusi līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC), kura rezultātā līdz 2023. gada vasarai tiks sagatavots metodisko materiālu komplekts skolotājiem kursam Fizika I. Materiāls būs veidots skolotāju atbalstam un to veidos LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) speciālisti, sadarbojoties ar fizikas skolotājiem, Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju (LFSA) un Kolorādo Universitāti Boldērā (ASV).

Agrāk, Skola2030 projekta ietvaros, tika pilnveidots vispārējās vidējās izglītības (vidusskolas) standarts, kas tika apstiprināts 2019. gadā. Tomēr daudzi fizikas skolotāji atzīmē jaunajai pieejai atbilstošo mācību un metodisko materiālu trūkumu. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt stundu tematiskos plānus visām 245 Fizika I kursa stundām, iekļaujot tajos gan mācību materiālus, tai skaitā uzdevumus, laboratorijas darbus, pārbaudes darbus, gan metodiskos komentārus skolotājiem pilnveidotajā standartā definēto sasniedzamo rezultātu realizēšanai. Tas dos iespēju fizikas skolotājiem vairāk laika veltīt stundas plāna pielāgošanai, ņemot vērā skolēnu individuālās vajadzības, balstoties kvalitatīvos, jomas profesionāļu sagatavotos materiālos un samazinās laiku, kas nepieciešams, lai kvalitatīvi sagatavotos mācību stundām. Projekts būtiski palīdzēs skolotājiem, kas uzsāk darba gaitas, dodot kvalitatīvu materiālu, ar kuru var doties klasē un sākt strādāt.

Papildus materiālu komplekta izveidei, tiks izveidota un pārbaudīta sistēma, lai izveidoto materiālu uzturētu un pilnveidotu ilgtermiņā, ņemot vērā gan skolotāju atsauksmes, gan ieviešot nepieciešamās izmaiņas atbilstoši zinātnes attīstībai. Tādējādi projekts kalpos arī kā pilotprojekts, lai Izglītības un zinātnes ministrijas un VISC pārraudzībā turpinātos darbs pie ilgtspējīgas skolotāju metodiskā atbalsta sistēmas izveides.

Materiālu aprobācijai projekta ietvaros 2023./24. mācību gadā tiks organizēti 9 skolotāju semināri (plānoti 8 .oktobrī, 5. novembrī, 3. decembrī, 14. janvārī, 4. februārī, 4. martā, 1. aprīlī, 13. maijā un 3. jūnijā), kuru laikā fizikas skolotāji kopā ar autoriem analizēs izveidotos materiālus un diskutēs par pieredzē un didaktikas principos balstītām pieejām konkrētā fizikas satura mācīšanai kursā. Tāpat tiks veikta materiālu aprobācija skolās. Informācija par semināriem un/vai dalību materiālu aprobācijā skolā, kā arī dažādas aptaujas atgriezeniskajai saitei tiks sūtītas caur LFSA e-pastu sarakstu. Ja tās Jūs nesasniedz vai rodas jautājumi, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu fizika@lu.lv ar atzīmi “Fizika I projekts”.

Līgumā paredzētās aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs

Fizikas skolotājiem liela interese par “Fizika I” kursa metodiskajiem materiāliem
21.12.2022.

Fizikas skolotājiem liela interese par “Fizika I” kursa metodiskajiem materiāliem